Skolemiljøutvalg i grunnskolen i Lørenskog

I Opplæringslovens § 11-1a "Skolemiljøutval ved grunnskolar" er det krav om at hver grunnskole skal ha et skolemiljøutvalg. Elever, foreldre, ansatte, ledelsen og kommunen skal være representert i utvalget. Skolemiljøtuvalget skal settes sammen slik at elever og foreldre har flertall. Skolemiljøutvalget skal følge opp elevenes arbeidsmiljø forankret i Opplæringslovens kapittel 9a.

I opplæringsloven er organ for brukermedvirkning plassert i kapittel 11 og kalt samarbeidsutvalg i § 11-1. I endringen av
17.06.05 ble det vedtatt en ny § 11-1a, Skolemiljøutval ved grunnskolar.

Skolemiljøutvalget kan være identisk med samarbeidsutvalget ( i Lørenskog driftsstyret), men loven krever at elever og foreldre til sammen skal ha flertall i skolemiljøutvalget. Ved revisjon av driftsstyreordningen i grunnskolen i Lørenskog, vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 19.06.06, sak 41/06, er det vedtatt en sammensetting som gjør at driftsstyret skal fungere som skolemiljøutvalg i grunnskolen i Lørenskog.

Publisert av Dagfinn Cock. Sist endret 11.08.2011
Fant du det du lette etter?
  • Ja
  • Nei