Geodata

Geodata


Geodata utfører veiledning og forhåndskonferanser i forbindelse med deling og seksjonering av eiendom. Seksjonen behandler søknad om deling av grunneiendom i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser og seksjonering etter eierseksjonslovens bestemmelser. Seksjonen utfører eiendomsmålinger, herunder kart- og delingsforretninger i henhold til matrikkelloven og ajourfører kartverket i henhold til plan- og bygningsloven og bestemmelser gitt i samarbeidet "Norge Digitalt". Geodata er kommunens adressemyndighet og har ansvar for føring av matrikkelen, det vil si kommunens grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister. Seksjonen har ansvar for kartdata og annen informasjon på kommunens kartportal på Internett og Intranett, og for produkter gjennom www.infoland.no.

Publisert av Ann-Karin Isaksen. Sist endret 04.09.2012

Kontaktinformasjon

Geodata seksjon Hasselveien 6 Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : postmottak@lorenskog.kommune.no
Telefon
: 67 93 42 50

Hovedside (1)
Tjenesteenhet (1)
 
 
padlock