Forhåndsstemming ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019

Forhåndstemming

Forhåndsstemmingen er nå avsluttet. Valglokalene åpner for ordinær stemmegivning søndag kl. 15:00.

Du kan forhåndsstemme i perioden mandag 12. august til fredag 6. september. Forhåndsstemmingen gjennomføres i Lørenskog hus (ikke rådhuset) ved siden av Metro, kunstsalen (1. etasje).

Åpningstider:

Mandag – fredag 10.00 – 20.00.
Lørdag 10.00 – 16.00.
Fredag 6. september kl. 10.00 – 16.00.