Utekontakten

Utekontakten driver oppsøkende sosialt ungdomsarbeid i Lørenskog kommune.
Hovedmålgruppen er risikoutsatt ungdom fra 13-18 år.

Ungdom rundt treUngdom rundt tre Ungdom i byenUngdom i byen blokka der vi holder tilblokka der vi holder til

Hvem er vi?

I utekontakten jobber det 5 voksne fordelt på 4 årsverk med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Vi holder til på gamle Benterud helsestasjon i Tunveien 1, like ved Triaden kjøpesenter. Utekontakten jobber turnus og er tilgjengelig både på dagtid, kvelder og annenhver helg.
 

Hva gjør vi?

 

Hovedmålet for utekontaktens arbeid er å oppsøke og følge opp ungdom som trenger støtte eller hjelp. Ungdomstiden kan være en utfordring for mange. Vi er derfor et lavterskeltiltak som jobber forebyggende og formidler kontakt til øvrig hjelpeapparat ved behov.

Vi ønsker å være tilstede i nærmiljøet og være med på å bygge et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Lørenskog. Vi jobber mye ute med oppsøkende arbeid og vil oppholde oss der ungdommen er, på skoler, på internett og ute i miljøet.

Vi kan ha samtaler og oppfølging av enkeltungdom og tilrettelegger for ulike aktiviteter og prosjekter. Vi kan også være med som støtte for ungdom som trenger følge til eller informasjon om kommunens øvrige hjelpeapparat.

Utekontakten samarbeider med skoler, fritidsarenaen, helsestasjoner, barnevern, Psykisk helsetjeneste for barn og unge, kirkene, oppfølgingstjenesten, politi, natteravner og andre som jobber med ungdom i Lørenskog.

Tiltak

 

Utekontakten sitter i kommunens oppfølgingsteam og bidrar til å forebygge frafall fra videregående skole. Vi samarbeider med Oppfølgingstjenesten (OT) og NAV arbeid for å sysselsette ungdom som faller utenfor skole og arbeidsdeltakelse.

Utekontakten er en del av det tverrfaglige samarbeidssystemet (TFS) og samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Utekontakten er aktiv medspiller med MOT i fritiden.

Utekontakten driver også grupper basert på behov hos ungdommene. Vi har blant annet jentegrupper på ungdomsskoletrinnet og grupper knyttet opp mot konfliktmestring, sinnemestring, skolevegring eller annen type problematferd. Hvilke grupper som er i drift er avhengig av sesong, behov og ressurser i utekontakten. Ta kontakt for å høre hva som finnes.

Alle aktiviteter i uteteamets regi er gratis og det er frivillig å ha kontakt med oss.

Kontakt


Telefon:    67 20 18 95
Vaktmobil: 90 27 02 26 (mobilen er skrudd av når ingen er på jobb)
Mail:         utekontakt@lorenskog.kommune.no
leder:        Inga Marit Bakken, imb@lorenskog.kommune.no
Kontor:     Tunveien 1, 1473 Lørenskog

Åpen dør: Onsdager kl. 14.00-17.00. Stikk innom for en prat.

Vi er på facebook med profilen "Lørenskog utekontakt"

 

Publisert av Turkan Sener. Sist endret 01.03.2013

Kontaktinformasjon

Barnevern Skårersletta 61
1473 Lørenskog
E-post : oppvekst.utdanning@lorenskog.k..
Telefon
: 67 93 43 00

Faks
: 67 93 43 60
Mobil
: Vakt-tlf: 954 43 513
Åpningstid
: 0800-1600 (0800-1500 sommer)
 
 
padlock