Kommunens bygg og eiendommer

Tekniske tjenester er den sentrale fagmyndighet innen kommunal byggevirksomhet og eiendomsforvaltning. Enheten har ansvar for 175 000 m² bygningsmasse, fordelt på ca 70 bygg og anlegg.

Totalt forvaltet areal i bygg- og eiendomstjenesten er derfor på ca. 200 000 m². Det vil si at kommunen ikke er noen liten eiendomsbesitter.

Kommunnalsjef tekniske tjenester  har overordnet ansvar for enhetens samlede virksomhet.
Fagkontorene utarbeider årlige detaljplaner innen respektive fagområder, og sørger for at planene gjennomføres i samsvar med politiske vedtak.

Ansvarlig Kommunalsjef tekniske tjenester Gunnar Fredrik Aasgaard. Sist endret 23.08.2011
Fant du det du lette etter?
  • Ja
  • Nei
Hovedside
Tjenesteenhet