Helse og omsorg i Lørenskog kommune

Kommunens helse- og omsorgstilbud organiseres og utøves av helse og omsorg.
Tlf 67 93 40 00
E-post: helse.omsorg@lorenskog.kommune.no

Kommunaldirektør Gry Røste er ansvarlig for tjenesten.
Tlf 67 93 40 00
E-post: gryros@lorenskog.kommune.no

Lørenskog hus - Klikk for stort bilde

Helse- og omsorg yter tjenester til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming. Tjenester som ytes er: råd, veiledning og støtte for å mestre dagliglivet, praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i hjemmet, hjemmesykepleie, matombringing, avlasting, omsorgslønn, bistand til sosialt meningsfylt liv (støttekontakt /fritidskontakt), omsorgsbolig, dagsenter, aktiviteter, rehabilitering og institusjonsopphold.

Helse og omsorg dekker også områdene legetjenester, helsestasjoner og skolehelsetjeneste, reisevaksine, psykisk helse, fysioterapi, ergoterapi, individuell plan, tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, friskliv, miljørettet helsevern, smittevern, forebyggende medisin og rehabilitering.

Helse og omsorg har nært samarbeid med omkringliggende kommuner om samhandlingsreformen. Det er opprettet et eget regionalt samahandlingskontor Nedre Romerike for å ivareta kommunenes forpliktelser.

  

Publisert av Gard Haglund. Sist endret 13.05.2015
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?