Helse og omsorg i Lørenskog kommune

Kommunens helse- og omsorgstilbud organiseres og utøves av helse og omsorg.
Tlf 67 93 40 00
E-post: helse.omsorg@lorenskog.kommune.no

Kommunaldirektør Gry Røste er ansvarlig for tjenesten.
Tlf 67 20 17 01
E-post: gryros@lorenskog.kommune.no

Lørenskog hus

Helse- og omsorg yter tjenester til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming. Tjenester som ytes er: råd, veiledning og støtte for å mestre dagliglivet, praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i hjemmet, hjemmesykepleie, matombringing, avlasting, omsorgslønn, bistand til sosialt meningsfylt liv (støttekontakt /fritidskontakt), omsorgsbolig, dagsenter, aktiviteter, rehabilitering og institusjonsopphold.

Helse og omsorg dekker også områdene legetjenester, helsestasjoner og skolehelsetjeneste, reisevaksine, psykisk helse, fysioterapi, ergoterapi, individuell plan, tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, miljørettet helsevern, smittevern, forebyggende medisin og rehabilitering.

Publisert av Gard Haglund. Sist endret 23.06.2014

Kontaktinformasjon

Helse og omsorg Festplassen 1, 7 etg. Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : helse.omsorg@lorenskog.kommune..
Telefon
: 67 93 40 00

Faks
: 67 97 57 74
Tjenesteenhet (1)
 
 
padlock