Skole og utdanning

I menyen til venstre finner du informasjon om de ulike alternativene til utdanning.
Under emnet  - Grunnskoleopplæring - vil du finne informasjon om grunnskolene i Lørenskog kommune.

Colourbox.com

Oppvekst- og utdanningskontoret er på Lørenskog rådhus, Hasselveien 6.

Tlf: 67 93 40 00, oppvekst.utdanning@lorenskog.kommune.no

Skolesjefen i Lørenskog heter Dagfinn Cock

Virksomhetsplan 2012, Oppvekst og utdanning

Virksomhetsplan 2013, Oppvekst og utdanning

Søke om SFO plass, svare på tilbud, endre eller si opp SFO-plassen.

Leksehjelp

Grunnskoleopplæring

Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Grunnskoleopplæringen er gratis. Det gjelder også alt undervisningsmateriell.

Videregående opplæring

All ungdom mellom 16 og 19 år har rett til videregående opplæring. Elevene kan velge mellom yrkesforberedende og studieforberedende program. Opplæringen er frivillig. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid. I Lørenskog kommune er det to videregående skoler;

Lørenskog videregående skole og Mailand videregående skole.

Voksenopplæring

Voksenopplæringen består av opplæringstilbud i språk og samfunnslæring (Rasta opplæringssenter) og opplæring på grunnskolens område til voksne med rettigheter i henhold til opplæringsloven § 4a-1 (en generell rett til fornyet grunnopplæring som gjelder alle med behov) og 4a-2 (spesialundervsning etter enkeltvedtak). Voksenopplæringstilbud etter § 4a-2 (spesialundervisning) er i dag organisert som en del av virksomheten til PPK.

Retningslinjer for samarbeidsutvalg ved kommunale grunnskoler i Lørenskog kommune.

Retningslinjer for skolemiljøutvalg ved kommunale grunnskoler i Lørenskog kommune.

Publisert av Türkan Sener. Sist endret 11.03.2014

Kontaktinformasjon

Oppvekst og utdanning Hasselveien 6 Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : oppvekst.utdanning@lorenskog.k..
Telefon
: 67 93 41 50

Faks
: 67 90 84 86
Tjenesteenhet (1)
 
 
padlock