Skole og utdanning i Lørenskog kommune

I over til venstre finner du informasjon om de ulike alternativene til utdanning.
Under emnet  - Grunnskoleopplæring - vil du finne informasjon om grunnskolene i Lørenskog kommune.

Oppvekst- og utdanningskontoret er på Lørenskog rådhus, Hasselveien 6.
Skolesjefen i Lørenskog heter Ståle Stenersen.

Tlf: 67 93 40 00, oppvekst.utdanning@lorenskog.kommune.no

 

Utviklingsplan, Oppvekst og utdanning (DOC, 475 kB)

Søke om SFO plass, svare på tilbud, endre eller si opp SFO-plassen.

Leksehjelp (PDF, 4 MB)

Nye regler for elevpermisjon i grunnskolen i Lørenskog

Grunnskoleopplæring

Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Grunnskoleopplæringen er gratis. Det gjelder også alt undervisningsmateriell.

Videregående opplæring

All ungdom mellom 16 og 19 år har rett til videregående opplæring. Elevene kan velge mellom yrkesforberedende og studieforberedende program. Opplæringen er frivillig. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid. I Lørenskog kommune er det to videregående skoler;

Lørenskog videregående skole og Mailand videregående skole.

Voksenopplæring

Voksenopplæringen består av opplæringstilbud i språk og samfunnslæring (Rasta opplæringssenter) og opplæring på grunnskolens område til voksne med rettigheter i henhold til opplæringsloven § 4a-1 (en generell rett til fornyet grunnopplæring som gjelder alle med behov) og 4a-2 (spesialundervsning etter enkeltvedtak). Voksenopplæringstilbud etter § 4a-2 (spesialundervisning) er i dag organisert som en del av virksomheten til PPK.

Retningslinjer for samarbeidsutvalg ved kommunale grunnskoler i Lørenskog kommune. (PDF, 27 kB)

Retningslinjer for skolemiljøutvalg ved kommunale grunnskoler i Lørenskog kommune. (PDF, 24 kB)

Tiltaksplan etter Opplæringslovens kapittel 9A, Psykososialt skolemiljø (DOC, 319 kB)

Udir

FUG

 

Oversikt over skolene i Lørenskog

 

 

Publisert av Türkan Sener. Sist endret 06.02.2015