Skatt og likning

Skattesystemet omfatter en rekke ulike skatter og avgifter. Skattene og avgiftene har et dobbelt formål: De skal dekke fellesskapets utgifter, og de skal være et middel til økonomisk utjevning mellom borgerne. Les mer på norge.no

Skatt Øst: Lillestrøm


Publisert av Marianne Mathisen. Sist endret 02.11.2012

Kontaktinformasjon

Lørenskog kemnerkontor Hasselveien 6 Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : kemneren@lorenskog.kommune.no
Telefon
: 67 93 40 00

Faks
: 67 97 10 27
Kontonr.
: 6345 0602304
Kommunenr.
: 0230
 
 
padlock