Skatt og likning

Skattesystemet omfatter en rekke ulike skatter og avgifter. Skattene og avgiftene har et dobbelt formål: De skal dekke fellesskapets utgifter, og de skal være et middel til økonomisk utjevning mellom borgerne. Les mer på norge.no

Skatt Øst: Lillestrøm


Publisert av Marianne Mathisen. Sist endret 02.11.2012