Barnevern og familievern

 

Her finner du informasjon om blant annet barne- og familevern og overgrep.

Leder av barnevernet er Arnfinn Heimstad.

E-post kan sendes til barnevernets postmottak

oppvekst.utdanning@lorenskog.kommune.no

Virksomhetsplan 2012, Oppvekst og utdanning (PDF, 336 kB)

Virksomhetsplan 2013, Oppvekst og utdanning (PDF, 560 kB)

Barnevern

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Foreldre kan ha behov for hjelp med barn og barneoppdragelse i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Barnevernet kan her komme inn for å bistå barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Ønsker du kontakt med barnevernet i Lørenskog kan du ringe vakttelefonenen 954 43 513 på dagtid,  kvelder og helger kan du kontakte barnevernvakten i Lillestrøm tlf 64 84 21 37.

Vil du lese mer om barnevernet se barnevernet.no.

 

Familievern

Familievernet gir råd og rettledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og oppmuntrer klienter om å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir helt fastlåste. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernkontoret i Lørenskog

Åpent 08.00 - 15.00

Tvangsekteskap

Barne- og likestillingsdepartementet har hovedansvaret for å koordinere arbeidet mot tvangsekteskap. 
Røde Kors har en egen informasjonstelefon om tvangsekteskap som er etablert på oppdrag fra barne- og likestillingsdepartementet. Det er aktuelt å ringe telefonen Hvis du vil vite hvor du kan henvende deg for å få hjelp til å unngå et tvangsekteskap, og hvordan man kan hjelpe mennesker som allerede befinner seg i et ekteskap basert på tvang, kan du ringe dette nummeret: 815 55 201

 

Publisert av Anita B. Hykkerud. Sist endret 01.03.2013
Hovedside