TFM
TFM

Tverrfaglige møter (TFM)

Foreldre opplever til tider å være bekymret for barnas atferd, utvikling og sosiale fungering. Det kan være utfordringer i familien som samlivsbrudd eller psykiske og fysiske lidelser som påvirker barnets fungering. Foreldre kan også komme i situasjoner der de er bekymret for barnets fritid, rus og kriminalitet.

På alle helsestasjoner, barnehager og skoler i Lørenskog gjennomføres det regelmessig tverrfaglige møter.

Alle helsestasjoner, barnehager og skoler i Lørenskog har tverrfaglige møter. De tverrfaglige møtene er lavterskeltilbud for foreldre og ansatte på helsestasjoner, barnehager og skoler som trenger andre erfaringer, kunnskaper og ressurser for å få løst vanskelige situasjoner rundt barnet.

I de tverrfaglige møtene er det faste representanter fra hjelpetjenestene i kommunene som har kunnskaper, kompetanse, erfaring og utdanning i forhold til barn og unges utvikling. Til alle møtene kommer en representant fra helsestasjonen, barnehagen eller skolen hvor møtet holdes, helsesøster, en representant fra barnevernet, en fra pedagogisk-psykologisk kontor og eventuelt andre viktige personer som er knyttet til barnet og/eller familien.

De tverrfaglige møtene er etablert for å gi forpliktende, samlet og koordinert hjelp til barn og unge det er knyttet bekymring til. Her drøftes alternative tiltak mens problemene er små, fremfor å vente til de har vokst seg store. Det er i møte med barna og i samarbeid med foreldre at hjelpetjenestene er best!  

De tverrfaglige møtene har fast møtefrekvens, hver sjette uke på helsestasjonen og i barnehagen og hver fjerde uke på barne- og ungdomsskolen. Det er foreldre, helsesøster, lærer eller pedagogisk leder i barnehagen som kan foreslå et slikt møte. Foreldrene skal få god informasjon i forkant av møte, og alltid gi godkjenning dersom man tenker å invitere andre enn de faste deltagerne til møte. Det vil ikke foreligge noe skriftlig om barnet utenom en handlingsplan som foreldre kan få med seg etter at tverrfaglige møter er avsluttet.

Eksempler på hva man kan ta opp i de tverrfaglige møtene:
Samspillsvansker, relasjonsbygging, mobbing, skolerelaterte vansker, hjemmeforhold, helseproblemer og psykiske lidelser hos barnet eller foreldre, atferdsvansker, bekymring rundt fritid, rus eller kriminalitet.

Ønsker du mer informasjon om dette tilbudet, kan du kontakte din helsestasjon, barnehage eller skole. Du kan eventuelt kontakte kommunens tverrfaglig koordinator, Hege Dyrland på 67 93 41 64.

Sist endret 11.10.2012
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?