Oppvekst og utdanning

Sektoren ledes av kommunalsjef Oppvekst og utdanning med overordnet ansvar for hele virksomheten. De ulike tjenesteområdene er organisert under følgende kontorer: Barnehagekontor, skolekontor, barnevernkontor, pedagogisk-psykologisk kontor og flyktning- og innvandrerkontor.

Kommunaldirektør er Dagfinn Cock.

e-post: oppvekst.utdanning@lorenskog.kommune.no. tlf: 67 93 40 00.

Utviklingsplan, Oppvekst og utdanning (DOC, 475 kB)

1 - Solheim barnehage

Følgende tjenesteområder er lagt inn i Oppvekst og utdanning (alfabetisk rekkefølge):

• Alternativ pedagogisk opplæring i ungdomsskolen (APO-skolen)
Barnehage
Barneverntjeneste
Barnevernvakt
• Botiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM)
Flyktning- og innvandrertjeneste
Grunnskole
• Logopedtjeneste
• Migrasjonspedagogisk sekretariat barnehage
Musikk- og kulturskole (LMK)
Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK)
Skolefritidsordning (SFO)
• Spesialpedagogiske hjelpetilbud til barn i førskolealder
Språk og samfunnsopplæring - Rasta opplæringssenter
Tverrfaglig samarbeidssystem for barn og unge (TFS)
Voksenopplæring på grunnskolens område
Uteteam (oppsøkende forebyggende virksomhet for barn og unge)

Publisert av Türkan Sener. Sist endret 10.02.2015