Oppvekst og utdanning

Sektoren ledes av kommunalsjef Oppvekst og utdanning med overordnet ansvar for hele virksomheten. De ulike tjenesteområdene er organisert under følgende kontorer: Barnehagekontor, skolekontor, barnevernkontor, pedagogisk-psykologisk kontor og flyktning- og innvandrerkontor.

Kommunaldirektør er Dagfinn Cock.

e-post: oppvekst.utdanning@lorenskog.kommune.no. tlf: 67 93 40 00.

Utviklingsplan, Oppvekst og utdanning

1 - Solheim barnehage

Følgende tjenesteområder er lagt inn i Oppvekst og utdanning (alfabetisk rekkefølge):

• Alternativ pedagogisk opplæring i ungdomsskolen (APO-skolen)
Barnehage
Barneverntjeneste
Barnevernvakt
• Botiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM)
Flyktning- og innvandrertjeneste
Grunnskole
• Logopedtjeneste
• Migrasjonspedagogisk sekretariat barnehage
Musikk- og kulturskole (LMK)
Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK)
Skolefritidsordning (SFO)
• Spesialpedagogiske hjelpetilbud til barn i førskolealder
Språk og samfunnsopplæring - Rasta opplæringssenter
Tverrfaglig samarbeidssystem for barn og unge (TFS)
Voksenopplæring på grunnskolens område
Uteteam (oppsøkende forebyggende virksomhet for barn og unge)

 

 

Publisert av Türkan Sener. Sist endret 11.08.2014

Kontaktinformasjon

Oppvekst og utdanning Hasselveien 6 Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : oppvekst.utdanning@lorenskog.k..
Telefon
: 67 93 40 00

 
 
padlock