Helse og omsorg i Lørenskog

Helse- og omsorgssektorens formål og ansvar

Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Befolkningen skal ha kontinuerlig og lettest mulig adgang til kvalitativt gode helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekt eller andre ressurser.

Helse- og omsorgssektoren ledes av kommunaldirektør Gry Røste.

Rolvsrudhjemmet - Klikk for stort bilde

Helsetjenesten skal omfatte medisinsk hjelp i form av diagnose og behandling ved akutte og kroniske sykdommer. Forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og rehabilitering (attføring), samt pleie og omsorg hører også inn under helsetjenesten. Det skal ytes både samfunnsmedisinske og allmennmedisinske tjenester. Kommunehelsetjenesteloven er grunnlaget for tjenestene.

Pleie- og omsorgstjenester gis til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming. Tjenestene er i all hovedsak hjemlet i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene.

Tjenester som ytes er: råd, veiledning og støtte for å mestre dagliglivet, praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i hjemmet, hjemmesykepleie, matombringing, avlasting, omsorgslønn, bistand til sosialt meningsfylt liv (støttekontakt /fritidskontakt), omsorgsbolig, dagsenter, aktiviteter, rehabilitering og institusjonsopphold.

 

Publisert av Kristian Hvesser. Sist endret 13.05.2015
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?