Beredskap

Daglig ledelse av den kommunale beredskapen ligger til planavdelingen. Dette innebærer samordning av det kommunale beredskapsarbeidet i form av ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Brannbil

Planavdelingen arbeider for en best mulig beredskap med formål å sikre at kommunen er i stand til å møte eventuelle kriser, og arbeide seg gjennom disse med minst mulig konsekvenser for lokalsamfunnet.

 
Publisert av Gard Haglund. Sist endret 26.05.2011
Tjenesteenhet