Faksimile av budsjettdokumentet 2021-2024
(06.11.2020)

 

Fredag 6. november la kommunedirektør Ragnar Christoffersen frem forslag til økonomiplan 2021–2024 og årsbudsjett 2021.

Det er kommunestyret som vedtar endelig budsjett og økonomiplan etter innstilling fra formannskapet.

Økonomiplan og budsjett blir først behandlet i hovedutvalgene 17., 18. og 19. november.  Formannskapet behandler økonomiplan og budsjett 25. november. Formannskapets innstilling og protokoll vil bli lagt ut på kommunens nettsider, på biblioteket og på formannskapskontoret etter formannskapsmøtet 25. november.

Den 9. desember vedtar kommunestyret økonomiplan for 2021–2024 og årsbudsjett for 2021.

Lenke til: Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021–2024 og årsbudsjett 2021

Lenke til: Nett-tilpasset versjon av kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021–2024 og årsbudsjett 2021

(19.11.2019)

Lørenskog er en av de raskest voksende kommuner i Norge. Med flere innbyggere følger også et behov for flere barnehageplasser, skoleplasser, omsorgsboliger og infrastruktur. Her finner du de fleste av Lørenskog kommunes store bygge- og utviklingsprosjekter. Du kan også gå inn på det enkelte prosjekt via kartet som ligger nederst på siden.

Kommunen har satt seg ambisiøse miljømål. Som én av de første kommunene i landet stiller vi krav til at alle våre bygge- og anleggsprosjekter skal dokumentere klimagassutslipp. Temaplan for klima og energi 2017-2026 fastsetter at kommunen skal bygge klimanøytralt, at det vi bygger skal ha lang levetid og at vi skal bruke miljøvennlige materialer. Vi har utarbeidet en klimaveileder (PDF, 2 MB) som skal hjelpe oss med å nå disse målene. 

(Siden er under oppbygging.)

(26.08.2019)

Lørenskog kommune benytter Webcruiter som rekrutteringsverktøy, og alle våre ledige stillinger legges ut på Webcruiter.