Utbygging Skårer Syd

Utbygging Skårer syd - Klikk for stort bilde Her finner du informasjon om infrastruktur - og boligutbygging på Skårer Syd.

Naboinformasjon for Skårer Syd

Informasjon om reguleringsplanen (planid 022) finnes HER.

Se filmer om utviklingen HER.

 

Nyheter

 

Illustrasjon Skårer Syd 1 - Klikk for stort bilde Det er forventet noe støyende arbeider på Felt B4 fra 6. februar grunnet pelling, dette kan ta 1-2 uker før arbeidet er ferdigstilt.

30.01.2017, JM:

  • I forbindelse med omlegging av avløpsnettet utenfor Lørenskog sykehjem, vil det i tiden fremover være noen arbeider som påvirker omgivelsene utenfor byggeplassen:
  • Uke 4/5 – Omlegging av fortau utenfor sykehjemmet og midlertidig innkjøring til sykehjemmet
  • Uke 5 til 8 – Etablering av mottaksgrop utenfor sykehjemmet og kumgruppe
  • Arbeidet er forventet å avsluttes etter 4 uker.
  • Vi ønsker også å melde ifra om at vår entreprenør Br. Dokken i neste uke kommer til å benytte seg av knuseverk. De forsikrer at det skal være under gjeldende støyforskrifter og være i drift fra 9-16.

27.02.2017, Losbyveien Eiendom, Felt B4:

  • Peling for siste byggetrinn vil fortsette til medio mars, og noe sporadisk utover dette frem til april.

28.03.2017, Lørenskog kommune, Bergerveien

  • Arbeidene med vannledning og fjernvarmetrase er ferdigstilt
  • nå mangler det bare finpuss langs Bergerveien og siste lag med fresasfalt

29.03.2017, Losbyveien Eiendom, Felt B4, hus D

  • Site peling for Hus D vil begynne uke 13 og vil fortsette t.o.m. uke 16. Peling er støyende arbeider, og det må forventes tidvis støy i dager hvor det utføres peling. Det vil ikke være arbeid etter klokken 19.00.

29.05.2017, JM, Felt B 3

  • Det vil foregå støyende arbeider i forbindelse med peling fom uke 22 tom uke 24. Normal anleggsvirksomhet fortsetter som vanlig etter dette. 
Fant du det du lette etter?