Utbygging Skårer Syd

Klikk for stort bilde Her finner du informasjon om infrastruktur - og boligutbygging på Skårer Syd.

Naboinformasjon for Skårer Syd

Informasjon om reguleringsplanen (planid 022) finnes HER.

Se filmer om utviklingen HER.

 

Nyheter

 

Klikk for stort bilde Det er forventet noe støyende arbeider på Felt B4 fra 6. februar grunnet pelling, dette kan ta 1-2 uker før arbeidet er ferdigstilt.

30.01.2017, JM:

  • I forbindelse med omlegging av avløpsnettet utenfor Lørenskog sykehjem, vil det i tiden fremover være noen arbeider som påvirker omgivelsene utenfor byggeplassen:
  • Uke 4/5 – Omlegging av fortau utenfor sykehjemmet og midlertidig innkjøring til sykehjemmet
  • Uke 5 til 8 – Etablering av mottaksgrop utenfor sykehjemmet og kumgruppe
  • Arbeidet er forventet å avsluttes etter 4 uker.
  • Vi ønsker også å melde ifra om at vår entreprenør Br. Dokken i neste uke kommer til å benytte seg av knuseverk. De forsikrer at det skal være under gjeldende støyforskrifter og være i drift fra 9-16.

27.02.2017, Losbyveien Eiendom, Felt B4:

  • Peling for siste byggetrinn vil fortsette til medio mars, og noe sporadisk utover dette frem til april.

28.03.2017, Lørenskog kommune, Bergerveien

  • Arbeidene med vannledning og fjernvarmetrase er ferdigstilt
  • nå mangler det bare finpuss langs Bergerveien og siste lag med fresasfalt

29.03.2017, Losbyveien Eiendom, Felt B4, hus D

  • Site peling for Hus D vil begynne uke 13 og vil fortsette t.o.m. uke 16. Peling er støyende arbeider, og det må forventes tidvis støy i dager hvor det utføres peling. Det vil ikke være arbeid etter klokken 19.00.

29.05.2017, JM, Felt B 3

  • Det vil foregå støyende arbeider i forbindelse med peling fom uke 22 tom uke 24. Normal anleggsvirksomhet fortsetter som vanlig etter dette. 
Fant du det du lette etter?