Vår profil

OMSORG OG LÆRING HÅND I HÅND

For å forklare visjonen vår bedre har vi valgt å bruke disse begrepene:

TRYGGHET – For at barn og foreldre skal oppleve trygghet skal vi voksne være sensitive, se hvert enkelt barn og familie og gi gode tydelige rammer. Vi skal være anerkjennende og alltid ha et åpent fang.

GLEDE – ved å oppleve glede i hverdagen er vi med på å skape trivsel og gjøre en forskjell i barns liv. Vi skal være åpne, lekne og se gleden i små ting og hendelser, samt ta barnas perspektiv og oppmuntre til humor i det daglige. Barna skal oppleve mestring og få positive tilbakemeldinger.

KOMPETANSE – vi er mange voksne med pedagogisk utdanning og lang erfaring. Vi utfyller hverandre, vi skal være åpne for ny læring og positive til endringer. Vi skal samarbeide godt mellom avdelingene og være rause med hverandre.

UNDRING – vi skal være nysgjerrige og engasjerte voksne som oppfordrer barna til å filosofere, stille spørsmål og søke svar. Vi skal kunne avvike fra planer for å fremme barns medvirkning og bruke tiden vi har i hverdagen.

LEK – barn lærer gjennom lek, og vi voksne skal legge til rette for at hverdagen fylles med gode leksituasjoner. Vi skal være deltakende, kreative og inspirerende, og veilede barna i konfliktsituasjoner.