Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn

Det er gratis kjernetid på SFO for elever på 1. trinn 

Gratis kjernetid i SFO 

Elever på 1. trinn fikk gratis kjernetid i SFO fra skoleåret 2022-2023. Skolene i Lørenskog tilbyr 2,5 time, rett etter skoletid mandag til fredag. I skoleferier tilbys det 25 timer gratis. 

Søke eller endre plass 

Det åpnes for å søke SFO-plass i mai måned. Du søker plass via Vigilo. Dette gjøres på nettleseren (ikke app). 

Betaling  

For de som har behov for flere timer i SFO, er det mulig å søke hel plass.  Alle må i tillegg betale for kost.  

Unntaket er for lavinntektsfamilier, som får ytterligere redusert betaling ved søknad.  

Mer informasjon 

Les betalingsreglementet for priser