Kategori

Arbeid og rekruttering
Barn og familie
Barnehage
Bevillinger og løyver
Bolig- og støtte
Bolig og eiendom > Bygging
Diverse skjema
Bolig og eiendom > Eiendom
Helse og omsorg
Kultur, fritid og stønader
SFO
Skatt og avgift
Skole
Bolig og eiendom > Tekniske tjenester
Trafikk, reiser og samferdsel

Nyttige lenker

Kalender

Ingen planlagte hendelser

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Kalender

Ingen planlagte hendelser

Filter

Søk

Logg inn


Generell informasjon

   

Interkommunalt samarbeid

Lørenskog kommune samarbeider med andre kommuner for å løse felles oppgaver. Samarbeidsformene er forskjellige og deltagende kommuner  varierer.

 

Navn

For-
kortelse

Samarbeidende kommuner

Oppgaver

Telefon

Hjemmeside

ANØ miljø-
kompetanse

ANØ

Enebakk, Fet , Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nanne-
stad, Nittedal, Rælingen, Sørum og Ullensaker
Kompetanse-
senter for VAR-teknikk og vassdrags-
overvåkning
63841220 http://www.ano.no
Dyreverns-
nemnda Nedre Romerike
      67970319
98827461
 

Romerike Avfalls-
foredling

ROAF

Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum

Kildesortering

og gjenvinning

64835720

http://www.roaf.no

Nedre Romerike brann- og redningsvesen

NRBR

Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Dekker kommunens ansvar etter brannlovgiv-
ningen
67910400 http://www.nrbr.no/ 
Nedre Romerike Vannverk A/L

NRV

Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum Levere vann til medlems-
kommunene
63815050  
A/S Sentral-
renseanlegget

RA-2

Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Håndtering av avløpsvann 63815050  
Nedre Romerike Distriktsrevisjon

NRD

Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo Kommunal revisjon 63890377  
Stalsberghagen krematorium

 

Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Legge til rette for kistebegravelser og kremasjoner 63832027  
Legeformidlings- sentralen

LFS

Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Akuttmedisinsk beredskap 63814200  
Tolketjenesten   Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Formidling av tolke- og oversetterhjelp 63817641  
Interkommunal barnevernvakt     Akutt- og krisehjelp i barnevernsaker 64842000  
Regionkontor landbruk   Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo Kommunenes kompetanse-
senter for landbruk
63804550 http://www.regionkontorlandbruk.no/
Romerike krisesenter   Kommunene på Romerike Tilbud til fysisk og psykisk mishandlede og voldtatte kvinner og deres barn 63814178 www.romerike-krisesenter.no 
Konfliktrådet i Oslo og Akershus   Kommunene i Akershus og Oslo kommune Tilbud om megling i saker om lovbrudd eller i mellom- menneskelige konflikter 22991300 http://www.konfliktraadet.no
Oslofjordens Friluftsråd         http://www.oslofjordens.friluftsrad.no
Miljøguide   Utarbeidet av ANØ Miljøkompetanse     http://www.miljoguide.no/avlop/Akershus/Lorenskog1.htm