Månedens etiske dilemma

Klikk for stort bildeMånedens dilemma

Se filmen «Firmafesten» - http://dilemmaverktoy.no/firmafesten/ og diskuter deretter følgende:

Skal de la være å arrangere vorspiel eller kan de unngå at noen drikker for mye på andre måter?
Hva er utfordringen her – at noen drikker for mye på firmafestene? At noen føler seg utenfor?
Hvor mye alkohol er det greit å drikke på en firmafest?
Hva gjør vi for at alle får det hyggelig og blir inkludert på firmafesten?

 

 

Om etikk

Etikk handler om oss som ansatte og våre holdninger, verdier og ferdigheter. Det handler om service og kvalitet, om gode tjenester. Ikke minst handler det om alle de enkeltvalg som gjøres hver dag i praksis. Vi som ansatte har mulighet til å utgjøre en forskjell basert på valgene vi tar. 

Etikk er viktig og nyttig å bruke tid på. I en travel hverdag er det lett å tenke at det er så mye annet som er viktigere, men det finnes mange gode grunner til å faktisk å sette av tid i personalmøter eller andre fora til å reflektere sammen. Jeg både ønsker og forventer at alle ansatte i Lørenskog kommune bidrar i etikksatsningen, og håper dere får mange spennende og lærerike diskusjoner sammen.

Jeg håper vi får glede og nytte av satsningen på etikk i praksis i Lørenskog kommune og bruk av etikkportalen, og ønsker oss alle lykke til med de etiske refleksjonene!

Kom gjerne med en tilbakemelding dersom det er noe du savner av informasjon eller om du har noen innspill til arbeidet videre.

Ragnar Christoffersen
Kommunedirektør