Månedens etiske dilemma

Klikk for stort bildeMånedens dilemma

Du har endelig fått et vikariat i hjemmetjenesten. En formiddag du har fri, ser du en av kommunens tjenestebiler stå parkert på gårdsplassen til naboen som er virksomhetsleder innenfor teknisk. Flere kommuneansatte innenfor teknisk driver med malingsarbeid og ytre vedlikehold på huset til naboen.

Du har alltid hatt et godt forhold til naboen og vet ikke om de kommuneansatte jobber på naboens hus i arbeidstida eller på en innarbeidet fridag. Du lurer på om du skal si ifra, men kvier deg for å skape dårlig stemning overfor naboen. Du er heller ikke særlig lysten på å si ifra, slik at du kan bli oppfattet som et litt brysomt petimeter i kommunen, nå som du nettopp har fått et engasjement du gjerne vil beholde.

  • Hvilke bestemmelser, verdier eller prinsipper i kommunens etiske retningslinjer eller antikorrupsjonsprogram settes i spill her?
  • Hvilke aktører er involvert og berørt i denne situasjonen?
  • Hvilke handlingsmuligheter står du overfor, og hvilke konsekvenser kan de ha?
  • Alt i alt, hva bør du gjøre?

 

Om etikk

Etikk handler om oss som ansatte og våre holdninger, verdier og ferdigheter. Det handler om service og kvalitet, om gode tjenester. Ikke minst handler det om alle de enkeltvalg som gjøres hver dag i praksis. Vi som ansatte har mulighet til å utgjøre en forskjell basert på valgene vi tar. 

Etikk er viktig og nyttig å bruke tid på. I en travel hverdag er det lett å tenke at det er så mye annet som er viktigere, men det finnes mange gode grunner til å faktisk å sette av tid i personalmøter eller andre fora til å reflektere sammen. Jeg både ønsker og forventer at alle ansatte i Lørenskog kommune bidrar i etikksatsningen, og håper dere får mange spennende og lærerike diskusjoner sammen.

Jeg håper vi får glede og nytte av satsningen på etikk i praksis i Lørenskog kommune og bruk av etikkportalen, og ønsker oss alle lykke til med de etiske refleksjonene!

Kom gjerne med en tilbakemelding dersom det er noe du savner av informasjon eller om du har noen innspill til arbeidet videre.

Ragnar Christoffersen
Kommunedirektør