Etisk dilemma

Logo etikk, Åpen. Troverdig, Engasjert - Klikk for stort bilde

Hvem er du i sosiale medier? Opptrer du som privatperson, som ansatt eller noe midt imellom?

I en debatt på Facebook får kommunen og ansatte som jobber med vårrengjøring av gater og fortau gjennomgå for det mange mener er rotete og slurvete organisering og gjennomføring av vårrengjøringen. Flere innbyggere har til dels grove karakteristikker av både jobben som gjøres, og av de som gjør jobben. Som innbygger i kommunen er du også kritisk til både organiseringen og utførelsen av vårrengjøringen, og du har lyst til å dele din mening om dette i kommentarfeltet.

Er det greit å gjøre det?

Bør du eventuelt oppgi at du jobber i kommunen?

 

Om etikk

Etikk handler om oss som ansatte og våre holdninger, verdier og ferdigheter. Det handler om service og kvalitet, om gode tjenester. Ikke minst handler det om alle de enkeltvalg som gjøres hver dag i praksis. Vi som ansatte har mulighet til å utgjøre en forskjell basert på valgene vi tar. 

Etikk er viktig og nyttig å bruke tid på. I en travel hverdag er det lett å tenke at det er så mye annet som er viktigere, men det finnes mange gode grunner til å faktisk å sette av tid i personalmøter eller andre fora til å reflektere sammen. Jeg både ønsker og forventer at alle ansatte i Lørenskog kommune bidrar i etikksatsningen, og håper dere får mange spennende og lærerike diskusjoner sammen.

Jeg håper vi får glede og nytte av satsningen på etikk i praksis i Lørenskog kommune og bruk av etikkportalen, og ønsker oss alle lykke til med de etiske refleksjonene!

Kom gjerne med en tilbakemelding dersom det er noe du savner av informasjon eller om du har noen innspill til arbeidet videre.

Ragnar Christoffersen
rådmann

Fant du det du lette etter?