Månedens etiske dilemma

Klikk for stort bildeMånedens dilemma

Du er rektor på en ungdomsskole og mottar en henvendelse fra en far som opplyser at sønnens mattelærer tilbyr privatundervisning mot betaling på fritiden. Faren er opprørt og mener skolen legger til rette for ulovlig forskjellsbehandling og at læreren misbruker sin stilling til å tjene penger privat. Faren sier at han vil varsle kommunens ledelse for å få stoppet praksisen.

  • Hvilke bestemmelser, verdier eller prinsipper i kommunens etiske retningslinjer eller antikorrupsjonsprogram settes i spill her?
  • Hvilke aktører er involvert og berørt i denne situasjonen?
  • Er det i orden at lærerne gir privatundervisning på fritiden?
  • Under hvilke omstendigheter vil det være problematisk av læreren å gi privatundervisning?

 

Om etikk

Etikk handler om oss som ansatte og våre holdninger, verdier og ferdigheter. Det handler om service og kvalitet, om gode tjenester. Ikke minst handler det om alle de enkeltvalg som gjøres hver dag i praksis. Vi som ansatte har mulighet til å utgjøre en forskjell basert på valgene vi tar. 

Etikk er viktig og nyttig å bruke tid på. I en travel hverdag er det lett å tenke at det er så mye annet som er viktigere, men det finnes mange gode grunner til å faktisk å sette av tid i personalmøter eller andre fora til å reflektere sammen. Jeg både ønsker og forventer at alle ansatte i Lørenskog kommune bidrar i etikksatsningen, og håper dere får mange spennende og lærerike diskusjoner sammen.

Jeg håper vi får glede og nytte av satsningen på etikk i praksis i Lørenskog kommune og bruk av etikkportalen, og ønsker oss alle lykke til med de etiske refleksjonene!

Kom gjerne med en tilbakemelding dersom det er noe du savner av informasjon eller om du har noen innspill til arbeidet videre.

Ragnar Christoffersen
Kommunedirektør