Etikk i Lørenskog kommune

Klikk for stort bildeHvorfor Lørenskog kommune har etikk som satsningsområde

Etikken er livene våre og arbeidssituasjonen hele tiden, og vi tar stadig avgjørelser - enkle som vanskelige. Vi er derimot ikke alltid like bevisst på de etiske valgene vi tar. Ved å ha fokus på etikk vil vi øke bevisstgjøringen rundt hvorfor man tar de valgene man tar, og handler som man gjør.

For Lørenskog kommune som organisasjon kan det virke samlende og styrke kommunens omdømme - gjennom at de ansatte handler i tråd med de etiske retningslinjene. For oss som er ansatte i Lørenskog, kan det gi større trygghet i jobben fordi fokus på etikk fremmer god praksis.

God praksis sikrer at innbyggernes behov blir ivaretatt og fører til god kvalitet på tjenestene. Det er også sannsynlig at arbeid med etikk kan virke motiverende og gi mening til arbeidet, samt gi oss som ansatte en trygghet i å varsle om kritikkverdige forhold.

Konkrete mål for etikkarbeidet

Lørenskog kommune har definert 4 konkrete mål for etikkarbeidet:

 1. Ansatte tenker klart rundt moralske spørsmål og hvordan disse kan håndteres i praksis
   
 2. Lørenskog kommune har handlekraftige ansatte som løser problemene
   
 3. Organisasjonskulturen er utviklet slik at etiske holdninger og verdier blir godt ivaretatt
   
 4. De etiske verdiene vi ønsker skal prege tjenestene til kommunen er styrket;
  ÅPEN, TROVERDIG, ENGASJERT.

Hvordan jobbe med etikk

Det trenger ikke være omfattende og stort. Det kan være en halvtime i et personalmøte, hvor dere reflekterer rundt "Månedens dilemma". 

Videre kan det også være å dedikere et helt møte til å jobbe med etikk. Vi vil anbefale alle ansatte å gjøre seg kjent med verdiene og de etiske retningslinjene til kommunen, som ligger i menyen til venstre på denne siden. Disse skal fungere som et støttende verktøy i hverdagen, og spesielt det etiske navigasjonshjulet er et godt kompass.