Etikksamlinger i Lørenskog hus

Klikk for stort bildeDen første av i alt fire samlinger over to timer om etikk i Lørenskog kommune ble arrangert mandag 27. oktober i Storstua, Lørenskog hus. Tilsammen har 1 300 ansatte i kommunen meldt seg på til samlingene. Den første samlingen ble åpnet av komunaldirektør for oppvekst og utdanning, Dagfinn Cock.
Deretter ble kommunens nye etikkportal presentert av prosjektgruppa for etikksatsingen. 

Den siste timen av samlingen ble disponert av filosof Henrik Syse som gjennom eksempler fra hverdagen snakket om hva etikk og moral betyr, og hvorfor det er viktig for oss og for de vi er til for.  

Klikk for stort bildeetikksamling_henrikEtikk er ikke et nytt tema i Lørenskog kommune. Det ble utarbeidet etiske retningslinjer og et etikkhjul for Lørenskog kommune i 2008. Disse retningslinjene fokuserer på blant annet rettferdig likebehandling, respekt og tillit. De etiske retningslinjene skal være et støttende verktøy i den daglige virksomhet. 

Etikk er i livene våre og arbeidssituasjonen hele tiden, og vi tar stadig avgjørelser – enkle som vanskelige. Vi er derimot ikke alltid like bevisst på valgene vi tar. Ved å ha fokus på etikk vil vi øke bevisstgjøringen rundt hvorfor man tar de valgene man tar, og handler som man gjør. For Lørenskog kommune som organisasjon kan det virke samlende og styrke kommunens omdømme – gjennom at de ansatte handler i tråd med de etiske retningslinjene.

For ansatte kan det gi større trygghet i jobben fordi fokus på etikk fremmer god praksis. God praksis sikrer at innbyggernes behov blir ivaretatt og fører til god kvalitet på tjenestene.

Etikkportalen inneholder konkrete verktøy som kan benyttes i personalgruppene, samt tips til hvordan hver og en kan jobbe med etikk i hverdagen. Det er også lagt ut «Månedens dilemma», som er en praksisnær etisk problemstilling som kan benyttes i etiske refleksjoner på arbeidsplassen.
Kommunens verdier og de etiske retningslinjene har også en sentral plass i etikkportalen.

Du finner kommunens nye etikkportal med her: https://www.lorenskog.kommune.no/etikk/