Månedens dilemma arkiv

2021

Mars
 

Du er rektor på en ungdomsskole og mottar en henvendelse fra en far som opplyser at sønnens mattelærer tilbyr privatundervisning mot betaling på fritiden. Faren er opprørt og mener skolen legger til rette for ulovlig forskjellsbehandling og at læreren misbruker sin stilling til å tjene penger privat. Faren sier at han vil varsle kommunens ledelse for å få stoppet praksisen.

  • Hvilke bestemmelser, verdier eller prinsipper i kommunens etiske retningslinjer eller antikorrupsjonsprogram settes i spill her?
  • Hvilke aktører er involvert og berørt i denne situasjonen?
  • Er det i orden at lærerne gir privatundervisning på fritiden?
  • Under hvilke omstendigheter vil det være problematisk av læreren å gi privatundervisning?

2019

November

Se filmen «Firmafesten» - http://dilemmaverktoy.no/firmafesten/ og diskuter deretter følgende:

Skal de la være å arrangere vorspiel eller kan de unngå at noen drikker for mye på andre måter?
Hva er utfordringen her – at noen drikker for mye på firmafestene? At noen føler seg utenfor?
Hvor mye alkohol er det greit å drikke på en firmafest?
Hva gjør vi for at alle får det hyggelig og blir inkludert på firmafesten?

Oktober

Når vil bruk av medikamenter være problematisk på din arbeidsplass?

Hvordan kan leder eller kollegaer ta opp dette på en best mulig måte?

Se filmen og diskuter: http://dilemmaverktoy.no/for-mye-piller/ 

Januar

Det går rykte om at en arbeidstaker er dratt på ferie i sykefravær uten å gi beskjed om det. Er det forsvarlig at lederen sjekker arbeidstakerens facebook-side?

2018

November

Hvordan kan vi skape et arbeidsmiljø med åpenhet og tillit, der vi snakker om det som ikke er greit? Hvordan kan vi få til en samtale som bidrar til åpenhet?
Se filmen og diskuter: http://dilemmaverktoy.no/tid-for-en-samtale/

August

Påstand: "Lederne har bedre betalt for at han/hun også må ta de upopulære avgjørelsene! Hvorfor er det da konflikter i organisasjonen som har fått lov til å utvikle seg over år - uten at noen har tatt tak i dette?" Hva mener du?
(Kilde: Forsvaret)

Mai


Hvem er du i sosiale medier? Opptrer du som privatperson, som ansatt, eller noe midt imellom?

I en debatt på Facebook får kommunen og ansatte som jobber med vårrengjøring av gater og fortau gjennomgå for det mange mener er rotete og slurvete organisering og gjennomføring av vårrengjøringen. Flere innbyggere har til dels grove karakteristikker av både jobben som gjøres, og av de som utfører jobben. Som innbygger i kommunen er du også kritisk, og du har lyst til å dele din mening om dette i kommentarfeltet.
Er det greit å gjøre det? Og bør du eventuelt oppgi at du jobber i kommunen?

 

Februar

 

En ansatt bruker mye tid og penger på spill – både på dag- og nattestid. Skal leder eller kolleger bry seg så lenge spillingen foregår utenom arbeidstid?  Er det noen forskjell på spill og andre private gjøremål i arbeidstiden?

Link til film: http://dilemmaverktoy.no/pengespill/  

 

2017

 

November


Påstand:

Du ser at din leder og en underordnet medarbeider flørter tett på julebordet. Vil et mulig nært forhold mellom dem innvirke på habilitet, arbeidsmiljø og maktforhold på arbeidsplassen. Hvordan kan dette være problematisk i en jobbsammenheng?

Hva mener du?

Oktober

 

Påstand:

"Det er helt naturlig for meg å omtale min kvinnelige kollega "jenta mi"."  Er det naturlig å omtale sin mannlige kollega på samme måte med "gutten min"?

Hva mener du?

 

August

 

Påstand:

"Å være referanseperson for noen du vil bli kvitt gir en god mulighet til å få vedkommende ut av organisasjonen ved å ikke si henne sannheten om vedkommende"

Er det riktig å ikke si noe om dårlige samarbeidsevner?
Hva mener du?

 

Mai

 

Påstand:

"Jeg bryr meg ikke om at det har luktet alkohol av kollegaen min flere ganger. Han/hun gjør jo jobben sin. Det er leders ansvar å følge opp."

Hva mener du? Er det kun et ledelsesansvar når noen har rusproblemer?

Se gjerne denne korte filmen før dere drøfter dilemmaet.

 

Mars/april

 

Renholder Peder ÅS har flere ganger oppdaget at det slurves med dokumentsikkerheten der han vasker. Mange steder han kommer ligger det dokumenter med sensitiv informasjon fremme på vaktrommene, pauserommene og kontorpultene og skjermene er ikke «låst».

Han synes det er vanskelig å ta dette opp med den enkelte ansatte. Når han kommer inn til din avdeling for å gjøre rent så spør han dere om råd for hvordan man bør håndtere slike situasjoner.

Hvilke råd vil dere gi Peder?

 

2016

Sept/okt

Månedens dilemma er ikke et dilemma som sådan, men et tema til diskusjon: Har lederen noe med hvem de ansatte omgås med privat?

Januar/februar

Du er faglig uenig med lederen din og syns han er gammeldags når han avslår ditt prosjekt. I et privat selskap treffer du imidlertid din leders sjef, og dere kommer i prat om ditt prosjektforslag. Er det greit om du forsøker å selge inn prosjektet ditt den veien?

2015

November/desember

«Månedens dilemma er ikke et dilemma som sådan, men et tema til diskusjon: Ville du deltatt på jobbens julebord hvis det var alkoholfritt?»

 

September/oktober

Hva tenker du/dere om følgende påstand? I vår tjeneste er det slik at "Den som roper høyest får mest".

 

Juni

Du er leder for og har budsjettansvar for en virksomhet i kommunen. I desember oppdager du at det er et stort beløp igjen på budsjettet ditt til innkjøp av datautstyr, fordi det utstyret som er anskaffet ble mye billigere enn du hadde regnet med. Du har ingen spesielle behov for å anskaffe mer datautstyr dette året, men du vet at andre virksomheter har store behov for datautstyr som det ikke er gitt penger til.


Hva gjør du?

 

Mai

Du opplever at din leder til stadighet favoriserer enkelte av dine kolleger.

Hva gjør du?

 

April

Som ansatt i Lørenskog kommune yter du tjenester til våre brukere.

En av disse inviterer deg på bursdag en lørdag kveld når du har fri.

Hva gjør du?

 

Mars 

Du bor og jobber i kommunen. En av naboene du kjenner godt skriver en kommentar på kommunens Facebook-side om en tjeneste som gjennomføres dårlig og lite tilfredsstillende (f.eks. brøyting og strøing). Alle de andre naboene trykker «liker» - Hva gjør du?

Hva er dine tanker om lojalitet til arbeidsgiver? Hvor langt strekker denne seg? Og kunne du selv , som kommunalt ansatt, startet en slik kommentartråd?

Februar

Du er i et selskap som privatperson. I selskapet betror en annen gjest seg til deg om en sak som har med Lørenskog kommune å gjøre. Det du får kjennskap til bekymrer deg.

Etisk dilemma: Betror festdeltakeren seg til deg som ansatt eller som privatperson?

Hva gjør du?

Januar

Du er ny i jobben og opplever at arbeidsmiljøet er dårlig. Man hilser ikke på hverandre og samarbeidsviljen er liten. I tillegg opplever du at det blir snakket negativt om kollegaer som ikke er til stede. Som nyansatt fører dette til at du blir utrygg i arbeidssituasjonen.

Hvilke muligheter har du?
 

2014

Desember

Under et morgenmøte en mandag i førjulstida synes du at det lukter alkohol av en kollega. Men han virker nykter og du er ikke helt sikker. Han har jobbet lenge i organisasjonen og alltid gjort en god jobb.

Hva gjør du?

November

Du har en nær kollega som sliter på hjemmefronten. Problemene påvirker ham i stor grad og han klarer ikke å konsentrere seg så mye om jobben for tiden. Han ønsker ikke å snakke med leder, da han er redd for at det skal gå utover arbeidsforholdet og han sier at «det vil ordne seg snart» . Du prøver å støtte han og avlaster ved å gjøre noen av arbeidsoppgavene hans. Du er den eneste han har betrodd seg til og du har lovet å ikke si noe til noen.

Dette har nå pågått en stund, og du begynner å bekymre deg for at det går utover kvaliteten på tjenestene. Du har i det siste valgt å dekke over din kollegas manglende innsats overfor brukere. Leder har også begynt å stille spørsmål om hvorfor oppgavene ikke blir gjort i tide eller med god nok kvalitet.

Du har flere ganger forsøkt å forklare for kollegaen at dette ikke kan fortsette, men han forsikrer deg om at så snart ting løser seg hjemme, vil ting gå tilbake til normalen på jobb. Han er veldig takknemlig og sier at du er den eneste han kan stole på.

Hva gjør du?