Mer informasjon om etikk

Etikkportalen til KS

Etikk i Helse- og sosialtjenester

Etikk-kort for sykehjem (DOC, 304 kB)

Ressursgruppe etikk i helse- og omsorgssektoren 

Vern for eldre

Tolkens yrkesetikk

Lærerprofesjonens etiske plattform

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere 

Etikk i NITO

Tekna - etikk

Henrik Syse: Etikk, ja takk! (PPT, 469 kB)