Ressursgruppe etikk i helse-, omsorg-, og mestring

Logo etikk.jpg

Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten har over flere år hatt fokus på etikk

For å kunne bidra inn i sektorens etikk arbeid er det etablert en ressursgruppe bestående av ansatte som har kompetanse i etikk, og som har jobbet inn i ulike virksomheter med etikk i fokus.

 

Mandat for ressurspersonene i etikkgruppa i helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten:

 

  • Bidra til å holde grunnkurs i etikk (ligger på fellesområdet) to ganger årlig fra og med høsten 2016
  • Bidra til å være del av en felles «plattform» på tvers mellom egen virksomhet og HOS; motivere hverandre, dele kunnskap og erfaringer om etikk
  • Bidra til å formidle kommunens verdier på en god måte
  • Bidra til at egen virksomhet har nok/riktig kunnskap og verktøy, samt bidra til å prøve ut nye metoder som å utarbeide verdiplakat
  • Bidra til å benytte modeller som SME-modellen aktivt
  • Bidra til gode etiske refleksjoner (helst faste arenaer) i egen virksomhet

 

Ressursgruppa består av:

Ressursgruppe etikk i HOMS
Navn Avdeling
Hege Berntzen Fag- og innovasjonsavdelingen
Lisbeth Stenshagen Sykehjemmene i Lørenskog
Vigdis Skøld Fysio og ergoterapi for barn og unge
Kine Skarsvåg Skogseth BAS aktivitetssenteret Bo- og omsorgstjenesten
Hilde Liljeroth Sykehusveien/Rugdeveien

 

Ved behov for kontakt med ressursgruppa, ta kontakt med Lisbeth Stenshagen på mail: lst@lorenskog.kommune.no

Lørenskog 22.03.2021