Ressursgruppe etikk i helse-, omsorg-, og mestring

Klikk for stort bildeLogo etikk.jpg

Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten har over flere år hatt fokus på etikk

For å kunne bidra inn i sektorens etikk arbeid er det etablert en ressursgruppe bestående av ansatte som har kompetanse i etikk, og som har jobbet inn i ulike virksomheter med etikk i fokus.

 

Mandat for ressurspersonene i etikkgruppa i helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten:

 

 • Bidra til å holde grunnkurs i etikk (ligger på fellesområdet) to ganger årlig fra og med høsten 2016
 • Bidra til å være del av en felles «plattform» på tvers mellom egen virksomhet og HOS; motivere hverandre, dele kunnskap og erfaringer om etikk
 • Bidra til å formidle kommunens verdier på en god måte
 • Bidra til at egen virksomhet har nok/riktig kunnskap og verktøy, samt bidra til å prøve ut nye metoder som å utarbeide verdiplakat
 • Bidra til å benytte modeller som SME-modellen aktivt
 • Bidra til gode etiske refleksjoner (helst faste arenaer) i egen virksomhet

 

Ressursgruppa består av:

 • Mette Lislerud, samhandling og forvaltning
 • Magnhild Grov Harjar, Lørenskog sykehjem
 • Anne-Lene Blomseth, bo- og omsorgstjenesten
 • Ansatt ved hjemmetjenesten
 • Jørn Opsahlseter, Rolvsrudhjemmet
 • Marte Sveinall, Rolvsrudhjemmet
 • Sissel Bech Skoglund, bolig rus og psykisk helse
 • Hallgeir Gjerdet, bolig rus og psykisk helse

 

Ved behov for kontakt med ressursgruppa, ta kontakt med Mette Lislerud, samhandling og forvaltning på mail: mli@lorenskog.kommune.no.  

Lørenskog 04.02.2016