Satsningsområder

REGGIO EMILIA: Langsiktig mål: Godt samspill mellom «de tre pedagoger».

I Reggio Emilia sier man at det er tre pedagogiske faktorer i barnas miljø; barnet selv, den voksne og det fysiske miljøet (rommet). Vi jobber med å heve kompetansen vår på alle områdene og har stort fokus på prosjekterende arbeid og pedagogisk dokumentasjon.

 

Grønt flagg:

Eventyrstua barnehage ble sertifisert første gang våren 2018 for vår måte å jobbe med gjenbruksmaterialer på. Vårt fokus har vært og vil fortsatt være på kreativt gjenbruk. «Det å jobbe med kreativt gjenbruk, det å ha materialene i hendene, bruke, komponere og konstruere med dem, gir materialene verdi. Samtidig får vi kunnskap om hvor mye vi kaster, lærer mer om overskudd fra produksjon og hvor dårlig mange materialer/råstoff utnyttes. (Nina Odegaard).

For sertifisering i 2020 vil fokusområdet være «Fra jord til bord». Vi vil videreutvikle arbeidet med plantekassene våre og så og plante, stelle, luke og vanne for senere å høste, lage mat og spise. Fokuset vårt er på prosessen; det å erfare og forstå.

 

Lek:

Vi følger Oppvekst og utdanning sin kompetanseplan for barnehagene i Lørenskog der det er fokus på kompetanseutvikling innen lek. Det settes av mye tid til fri lek og personalet observerer og kommer med innspill til ting som kan videreutvikle leken. Personalet er deltakende i leken og til hjelp og støtte for barnet, på barnas og lekens premisser.