Vår profil

Eventyrstua barnehage er inspirert av Reggio Emilia – filosofien. Loris Malaguzzi; grunnleggeren av førskolevirksomheten i den italienske byen Reggio Emilia, er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid. Det er en pedagogisk arbeidsmåte, forankret i et humanistisk livssyn. Vi inspireres av denne filosofien og tilpasser og utvikler den i vår barnehage. Dette gjør vi ved å studere Reggio Emilia - filosofien og reflektere rundt våre verdier og holdninger. Vi er så heldige å ha en fast ansatt atelierista i 70% stilling. Hun er utdannet atelierista fra Reggio – instituttet i Stockholm og er en viktig bidragsyter i vår faglige utvikling innen Reggio Emilia- tankegangen.


  

 

 

 

 

 

 Vår visjon: Eventyrstua barnehage – magisk for barn.

For oss oppleves det som magisk når:

o             Noen klarer å uttrykke seg og andre forstår.

o             Vi klarer å gripe øyeblikket og leve her og nå.

o             Vi forsker og undrer oss sammen.

o             Stjerner tennes i barn og voksnes øyne.

o             Vennskap oppstår.