Skårer syd - C2 - endring
Tittel Publisert Type
Utomhusplan

21.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utomhusplan.pdf
Søknad mindre reguleringsendring

21.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad mindre reguleringsendring.pdf
Soldiagram - delfelt C2

04.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Soldiagram - delfelt C2.pdf
Snitt nye vs

21.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Snitt nye vs. eksisterende kotehøyder.pdf
Situasjonsplan

21.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Situasjonsplan.pdf
Illustrasjoner - delfelt C2

04.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjoner - delfelt C2.pdf
Illustrasjon av endring av byggegrenser og kotehøyder

21.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjon av endring av byggegrenser og kotehøyder.pdf
Gjeldende reguleringsbestemmelser

21.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gjeldende reguleringsbestemmelser.pdf
Gjeldende plankart 022 Skårer syd

21.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gjeldende plankart 022 Skårer syd.pdf
Forslag til plankart - delfelt C2

21.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til plankart - delfelt C2.pdf
Brev Skårer syd - delfelt C2

24.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev Skårer syd - delfelt C2.pdf
Analyse - grep

21.04.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Analyse - grep.pdf