Nedre Bårlibakken endring
Tittel Publisert Type
00 Brev om vedtak

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Brev om vedtak. Nedre Bårlibakken 1. gangs behandling..pdf
01 Plankart offentlig ettersyn

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart offentlig ettersyn.pdf
02 Reguleringsbestemmelser offentlig ettersyn

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Reguleringsbestemmelser offentlig ettersyn.pdf
03 ROS-analyse

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 ROS-analyse.pdf
04 Illustrasjonsplan

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Illustrasjonsplan.pdf
05 Illustrasjon

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjon. Planer, fasader og snitt.pdf
06 Terrengsnitt

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Terrengsnitt.pdf
07 Perspektiver

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Perspektiver.pdf
08 Solstudie

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Solstudie.pdf
09 Saksfremlegg

21.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Saksfremlegg.pdf