Kommunedelplan Ødegården_endring
Tittel Publisert Type
01 Reguleringsbestemmelser 11-2-01 - Kommunedelplan Ødegården

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Reguleringsbestemmelser 11-2-01 - Kommunedelplan Ødegården.pdf
02 Reguleringsbestemmelser 014 - Ødegården felt B1, O1 og Af2

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Reguleringsbestemmelser 014 - Ødegården felt B1, O1 og Af2.pdf
03 Reguleringsbestemmelser 016 - Ødegården - felt B10-B13

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Reguleringsbestemmelser 016 - Ødegården - felt B10-B13.pdf
04 Trafikkutredning Asplan Viak AS, datert 17

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Trafikkutredning Asplan Viak AS, datert 17.04.2015.pdf
05 Gjeldende plankart kommunedelplan 11-2-01 - Ødegården

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Gjeldende plankart kommunedelplan 11-2-01 - Ødegården.pdf
06 Tidligere bestemmelser kommunedelplan 11-2-01 - Ødegården

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Tidligere bestemmelser kommunedelplan 11-2-01 - Ødegården.pdf
07 Gjeldende plankart detaljreguleringsplan 014 - Ødegården felt B1, O1 og Af2

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Gjeldende plankart detaljreguleringsplan 014 - Ødegården felt B1, O1 og Af2.pdf
08 Tidligere bestemmelser detaljreguleringsplan 014 - Ødegården felt B1, O1 og Af2

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Tidligere bestemmelser detaljreguleringsplan 014 - Ødegården felt B1, O1 og Af2.pdf
09 Gjeldende plankart detaljreguleringsplan 016 - Ødegården felt B10 - B13

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Gjeldende plankart detaljreguleringsplan 016 - Ødegården felt B10 - B13.pdf
10 Tidligere bestemmelser detaljreguleringsplan 016 - Ødegården felt B10 - B13

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Tidligere bestemmelser detaljreguleringsplan 016 - Ødegården felt B10 - B13.pdf
Annonse

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Annonse.pdf
Melding om vedtak - brev

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om vedtak - brev.pdf
Saksfremlegg - vedtak

21.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg - vedtak.pdf