Skårer vest - delfelt 3A mfl
Tittel Publisert Type
01 Forslag til plankart alternativ 1 datert 230817_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Forslag til plankart alternativ 1 datert 230817_2015-2.pdf
02 Forslag til plankart alternativ 2 datert 230817_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Forslag til plankart alternativ 2 datert 230817_2015-2.pdf
03 Forslag til planbestemmelser, alternativ 1, datert 03102017

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Forslag til planbestemmelser, alternativ 1, datert 03102017.pdf
04 Forslag til planbestemmelser, alternativ 2, datert 03102017

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Forslag til planbestemmelser, alternativ 2, datert 03102017.pdf
05 Illustrasjonsplan og snitt, alternativ 1_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjonsplan og snitt, alternativ 1_2015-2.pdf
06 Illustrasjonsplan og snitt, alternativ 2_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Illustrasjonsplan og snitt, alternativ 2_2015-2.pdf
07 Perspektiver, alternativ 1_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Perspektiver, alternativ 1_2015-2.pdf
08 Perspektiver, alternativ 2-2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Perspektiver, alternativ 2-2015-2.pdf
09 Sol- og skyggestudier, alternativ 1-2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Sol- og skyggestudier, alternativ 1-2015-2.pdf
10 Sol- og skyggestudier, alternativ 2_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Sol- og skyggestudier, alternativ 2_2015-2.pdf
11 Støyutredning, alternativ 1_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Støyutredning, alternativ 1_2015-2.pdf
12 Støyutredning, alternativ 2_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Støyutredning, alternativ 2_2015-2.pdf
13 ROS-analyse_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 ROS-analyse_2015-2.pdf
14 Geoteknisk vurdering_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Geoteknisk vurdering_2015-2.pdf
15 Rapport om luftkvalitet_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Rapport om luftkvalitet_2015-2.pdf
16 Overvannsnotat_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 Overvannsnotat_2015-2.pdf
17 Overvannsplan_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 Overvannsplan_2015-2.pdf
18 Miljøteknisk undersøkelse_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 Miljøteknisk undersøkelse_2015-2.pdf
19 Innkomne merknader til varsel om oppstart_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 Innkomne merknader til varsel om oppstart_2015-2.pdf
20 Gjeldende reguleringsplan, Skårer Vest 32-7-05

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 Gjeldende reguleringsplan, Skårer Vest 32-7-05.pdf
21 Gjeldende bestemmelser, Skårer Vest 32-7-05

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 Gjeldende bestemmelser, Skårer Vest 32-7-05.pdf
Annonse_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Annonse_2015-2.pdf
Brev offentlig ettersyn_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev offentlig ettersyn_2015-2.pdf
Saksfremlegg - offentlig ettersyn_2015-2

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg - offentlig ettersyn_2015-2.pdf