Ødegården - felt B2 mfl
Tittel Publisert Type
01 Forslag til plankart datert 300817_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Forslag til plankart datert 300817_2016-10.pdf
02 Forslag til bestemmelser datert 021017_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Forslag til bestemmelser datert 021017_2016-10.pdf
03 Illustrasjonsplan_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Illustrasjonsplan_2016-10.pdf
04 Illustrasjonsprosjekt_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Illustrasjonsprosjekt_2016-10.pdf
05 Støyrapport_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Støyrapport_2016-10.pdf
06 ROS-analyse_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 ROS-analyse_2016-10.pdf
07 Geoteknisk vurdering_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Geoteknisk vurdering_2016-10.pdf
08 Overvannsnotat_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Overvannsnotat_2016-10.pdf
09 Prinsipiell overvannsplan_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Prinsipiell overvannsplan_2016-10.pdf
10 Miljøteknisk undersøkelse_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Miljøteknisk undersøkelse_2016-10.pdf
11 Arkeologisk registreringsrapport_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Arkeologisk registreringsrapport_2016-10.pdf
12 Eiendomskart Vinterparken_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Eiendomskart Vinterparken_2016-10.pdf
13 Innkomne merknader til varsel om oppstart_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Innkomne merknader til varsel om oppstart_2016-10.pdf
Annonse_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Annonse_2016-10.pdf
Brev offentlig ettersyn_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev offentlig ettersyn_2015-2.pdf
Saksfremlegg - offentlig ettersyn_2016-10

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg - offentlig ettersyn_2016-10.pdf