Lørenskog gjenvinningsstasjon
Tittel Publisert Type
00 Brev

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Brev.pdf
01 Detaljreguleringsplan 2012-9 - Lørenskog gjenvinningsstasjon - 1

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Detaljreguleringsplan 2012-9 - Lørenskog gjenvinningsstasjon - 1. gangs behandling.pdf
02 Forslag til plankart, datert 29

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Forslag til plankart, datert 29.09.2017.pdf
03 Forslag til planbestemmelser

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Forslag til planbestemmelser.pdf
04 Oversiktskart

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Oversiktskart.pdf
05 Illustrasjonsplan - Lørenskog gjennvinningsstasjon

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjonsplan - Lørenskog gjennvinningsstasjon.pdf
06 Illustrasjoner

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Illustrasjoner.pdf
07 ROS-analyse

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 ROS-analyse.pdf
08 Grunnundersøkelse

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Grunnundersøkelse.pdf
09 Naturmangfold

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Naturmangfold.pdf
10 Kulturminner

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Kulturminner.pdf
11 Trafikkanalyse

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Trafikkanalyse.pdf
12 Støyutredning

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Støyutredning.pdf
13 Luftforurensning

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Luftforurensning.pdf
14 Utsnitt av gjeldende regulering

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Utsnitt av gjeldende regulering.pdf
15 Gjeldende bestemmelser

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Gjeldende bestemmelser.pdf