Nedre Bårlibakken - vedtak
Tittel Publisert Type
00 Saksfremlegg

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Saksfremlegg. 034 Nedre Bårlibakken. (530693).pdf
01 Plankart

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart. 034 Nedre bårlibakken (534691).pdf
02 Reguleringsbestemmelser

27.11.2017 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 02 Reguleringsbestemmelser. 034 Nedre Bårlibakken. (530687) (539368).doc
03 ROS-analyse

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 ROS-analyse. (430409).pdf
04 Illustrasjonsplan

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Illustrasjonsplan. (434186).pdf
05 Perspektiver, snitt

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Perspektiver, snitt. (434187).pdf
06 Terrengsnitt

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Terrengsnitt. (434188).pdf
07 Planer, snitt og fasader

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Planer, snitt og fasader. (434189).pdf
08 Sol - skyggediagram

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Sol - skyggediagram. (434190).pdf
Vedtak

27.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak. Detaljreguleringsplan 034. (L)(535278).pdf