Skårer vest - felt 3A, 3B, 4 og 10
Tittel Publisert Type
01 Plankart_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart_036.pdf
02 Planbestemmelser_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Planbestemmelser_036.pdf
03 Illustrasjonsplan og snitt_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Illustrasjonsplan og snitt_036.pdf
04 Perspektiver_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Perspektiver_036.pdf
05 Sol- og skyggestudier_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Sol- og skyggestudier_036.pdf
06 Støyutredning_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Støyutredning_036.pdf
07 ROS-analyse_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 ROS-analyse_036.pdf
08 Geoteknisk vurdering_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Geoteknisk vurdering_036.pdf
09 Rapport om luftkvalitet_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Rapport om luftkvalitet_036.pdf
10 Overvannsnotat_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Overvannsnotat_036.pdf
11 Overvannsplan_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Overvannsplan_036.pdf
12 Miljøteknisk undersøkelse_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Miljøteknisk undersøkelse_036.pdf
13 Gjeldende reguleringsplan, Skårer Vest 32-7-05

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Gjeldende reguleringsplan, Skårer Vest 32-7-05.pdf
14 Gjeldende bestemmelser, Skårer Vest 32-7-05

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Gjeldende bestemmelser, Skårer Vest 32-7-05.pdf
Annonse_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Annonse_036.pdf
Brev_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev_036.pdf
Saksfremlegg vedtak_036

23.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg vedtak_036.pdf