Gamleveien 3C
Tittel Publisert Type
01 Plankart datert 27

14.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart datert 27.10.2017 (680718).pdf
02 Planbestemmelser Gamleveien 3C

11.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Planbestemmelser Gamleveien 3C.pdf
03 Oversiktskart (683622)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Oversiktskart (683622).pdf
04 Illustrasjonsplan (680721)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Illustrasjonsplan (680721).pdf
05 Snitt og fasader (680723)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Snitt og fasader (680723).pdf
06 Perspektiver (680724)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Perspektiver (680724).pdf
07 Sol- og skyggestudie (680725)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Sol- og skyggestudie (680725).pdf
08 Støyrapport (662209)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Støyrapport (662209).pdf
09 Rapport overvannshåndtering (662210)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Rapport overvannshåndtering (662210).pdf
10 Grunnundersøkelser (662211)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Grunnundersøkelser (662211).pdf
11 ROS-analyse (683625)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 ROS-analyse (683625).pdf
12 Gjeldende regulering (683626)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Gjeldende regulering (683626).pdf
13 Gjeldende bestemmelser (662214)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Gjeldende bestemmelser (662214).pdf
Detaljreguleringsplan 2016-7 - Gamleveien 3C - vedtak (739231)

04.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljreguleringsplan 2016-7 - Gamleveien 3C - vedtak (739231).pdf