Gamleveien 3C
Tittel Publisert Type
2016-7_Annonse

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016-7_Annonse.pdf
2016-7_Bestemmelser

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016-7_Bestemmelser.pdf
2016-7_Plankart

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2016-7_Plankart.pdf
31-6-05_Bestemmelser

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31-6-05_Bestemmelser.pdf
31-6-05_Gjeldende regulering

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31-6-05_Gjeldende regulering.pdf
Detaljreguleringsplan 2016-7 - Gamleveien 3C - 1

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljreguleringsplan 2016-7 - Gamleveien 3C - 1. gangs behandling.pdf
Grunnundersøkelser

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grunnundersøkelser.pdf
Illustrasjonsplan

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonsplan.pdf
Oversiktskart

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart.pdf
Perspektiver

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Perspektiver.pdf
Rapport overvannshåndtering

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport overvannshåndtering.pdf
ROS-analyse

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse.pdf
Snitt og fasader

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Snitt og fasader.pdf
Sol- og skyggestudie

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sol- og skyggestudie.pdf
Støyrapport

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyrapport.pdf