Lørenskog gjenvinningsstasjon
Tittel Publisert Type
01 040_Plankart

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 040_Plankart.pdf
02 040_Reguleringsbestemmelser

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 040_Reguleringsbestemmelser.pdf
03 Oversiktskart

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Oversiktskart.pdf
04 Illustrasjonsplan

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Illustrasjonsplan.pdf
05 ROS-analyse

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 ROS-analyse.pdf
06 Grunnundersøkelse

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Grunnundersøkelse.pdf
07 Naturmangfold

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Naturmangfold.pdf
08 Kulturminner

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Kulturminner.pdf
09 Trafikkanalyse

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Trafikkanalyse.pdf
10 Støyutredning

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Støyutredning.pdf
11 Luftforurensning

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Luftforurensning.pdf
12 Utsnitt av gjeldende regulering

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Utsnitt av gjeldende regulering.pdf
13 Gjeldende bestemmelser

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Gjeldende bestemmelser.pdf
14 Tilleggsvurdering - trafikk

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Tilleggsvurdering - trafikk.pdf
15 Teknisk plan for krysset ved Nordliveien

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Teknisk plan for krysset ved Nordliveien.pdf
16 Planbeskrivelse og saksframlegg fra 2

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 Planbeskrivelse og saksframlegg fra 2. gangs behandling.pdf
Brev

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev.pdf