Rolvsrud Idrettspark
Tittel Publisert Type
00 Planbeskrivelse

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Planbeskrivelse.pdf
01 Plankart

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart.pdf
02 Planbestemmelser

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Planbestemmelser.pdf
03 Illustrasjonsplan sept 2018_Koteplan

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Illustrasjonsplan sept 2018_Koteplan.pdf
04 Perspektiv volumer

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Perspektiv volumer.pdf
04b Perspektiv lokalmiljø

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04b Perspektiv lokalmiljø.pdf
05 Sol- og skyggestudie

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Sol- og skyggestudie.pdf
06 ROS-analyse Rolvsrud

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 ROS-analyse Rolvsrud.pdf
07 Støyutredning Rolvsrud

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Støyutredning Rolvsrud.pdf
08 Trafikkanalyse

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Trafikkanalyse.pdf
09 Stedsanalyse

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Stedsanalyse.pdf
10 Mulighetsstudie

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Mulighetsstudie.pdf
11 Brann notat

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Brann notat.pdf
12 Redegjørelse - Overvann og VA

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Redegjørelse - Overvann og VA.pdf
13 Illustrasjonsmappe 14 sept

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Illustrasjonsmappe 14 sept.pdf
14 Sykkelparkering Rolvsrud_rev1

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Sykkelparkering Rolvsrud_rev1.pdf
15 Samlede snitt_2018

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Samlede snitt_2018.pdf
16A Oppsummering grunnforhold

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16A Oppsummering grunnforhold.pdf
16B Geoteknisk rapport 11-223 Rapport nr

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16B Geoteknisk rapport 11-223 Rapport nr. 2 revisjon 01.pdf
17 Trinnvis utbygging_2018

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 Trinnvis utbygging_2018.pdf
18 Uteoppholdsareal Rolvsrud

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 Uteoppholdsareal Rolvsrud.pdf
19 Parkeringsskisse

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 Parkeringsskisse.pdf
20 Varianter gate langs hovedbane

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 Varianter gate langs hovedbane.pdf
21 Langs Garchinggata_sept 18

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 Langs Garchinggata_sept 18.pdf
Detaljreguleringsplan 2016-4 - Rolvsrud idrettspark - 1

21.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljreguleringsplan 2016-4 - Rolvsrud idrettspark - 1. gangs behandling .pdf