Fjellhamar skole
Tittel Publisert Type
00 Planbeskrivelse

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Planbeskrivelse.pdf
01 Plankart 2017-3

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart 2017-3.pdf
02 Reguleringsbestemmelser 2017-3

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Reguleringsbestemmelser 2017-3.pdf
03 Saksfremlegg 1

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Saksfremlegg 1. gangs behandling.pdf
04 Illustrasjonsplan

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Illustrasjonsplan.pdf
05 Illustrasjoner

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjoner.pdf
06 Snitt bygg

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Snitt bygg.pdf
07 Funksjonsdiagrammer

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Funksjonsdiagrammer.pdf
08 Sol- og skyggestudier

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Sol- og skyggestudier.pdf
09 Utearealplan

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Utearealplan.pdf
10 Terrengsnitt B-B

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Terrengsnitt B-B.pdf
11 Premissnotat landskap

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Premissnotat landskap.pdf
12 ROS-analyse

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 ROS-analyse.pdf
13 Terrengsnitt A-A

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Terrengsnitt A-A.pdf
14 Gangkulvert under jernbanen - Innledende geotekniske vurderinger

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Gangkulvert under jernbanen - Innledende geotekniske vurderinger.pdf
15 Vurdering av naturmangfold

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Vurdering av naturmangfold.pdf
16 Forurenset grunn

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 Forurenset grunn.pdf
17 Premissnotat VA og OV

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 Premissnotat VA og OV.pdf
18 VA-plan eksist

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 VA-plan eksist.pdf
19 VA-plan

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 VA-plan.pdf
20 OV+Avrenning

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 OV+Avrenning.pdf
21 Omra°destabilitet

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 Områdestabilitet.pdf
22 Geoteknisk datarapport

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22 Geoteknisk datarapport.pdf
23 Snitt flomveg

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23 Snitt flomveg.pdf
24 Støyskjerming ved jernbane

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24 Støyskjerming ved jernbane.pdf
24 Utendørs støyberegninger

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24 Utendørs støyberegninger.pdf
25 Støysonekart - Vegstøy

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25 Støysonekart - Vegstøy.pdf
26 Støysonekart - Jernbanestøy uskjermet

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 26 Støysonekart - Jernbanestøy uskjermet.pdf
27 Støysonekart - Jernbanestøy skjermet

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27 Støysonekart - Jernbanestøy skjermet.pdf
28 Trafikkanalyse

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28 Trafikkanalyse.pdf
29 Sammendrag fagrapporter

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29 Sammendrag fagrapporter.pdf
30 Skisse vedlagt rådmannens tilleggsnotat - plassering skolebygning

19.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 30 Skisse vedlagt rådmannens tilleggsnotat - plassering skolebygning.pdf