Rolvsrud idrettspark
Tittel Publisert Type
01 041_Plankart

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 041_Plankart.pdf
02 041_Planbestemmelser

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 041_Planbestemmelser.pdf
03 Illustrasjonsplan sept 2018_Koteplan

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Illustrasjonsplan sept 2018_Koteplan.pdf
04 Perspektiv volumer

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Perspektiv volumer.pdf
04B Perspektiv lokalmiljø

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4B Perspektiv lokalmiljø.pdf
05 Sol- og skyggestudie

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Sol- og skyggestudie.pdf
06 ROS-analyse Rolvsrud

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 ROS-analyse Rolvsrud.pdf
07 Støyutredning Rolvsrud 120319

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Støyutredning Rolvsrud 120319.pdf
08 Trafikkanalyse

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Trafikkanalyse.pdf
09 Stedsanalyse

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Stedsanalyse.pdf
10 Mulighetsstudie

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Mulighetsstudie.pdf
11 Brann notat120319

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Brann notat120319.pdf
12 Redegjørelse - Overvann og VA

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Redegjørelse - Overvann og VA.pdf
13 Illustrasjonsmappe 14 sept

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Illustrasjonsmappe 14 sept.pdf
14 Sykkelparkering Rolvsrud_rev1

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Sykkelparkering Rolvsrud_rev1.pdf
15 Samlede snitt_2018

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Samlede snitt_2018.pdf
16A Oppsummering grunnforhold

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16A Oppsummering grunnforhold.pdf
16B Geoteknisk rapport 11-223 Rapport nr

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16B Geoteknisk rapport 11-223 Rapport nr. 2 revisjon 01.pdf
17 Trinnvis utbygging revidert

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 Trinnvis utbygging revidert.pdf
18 Uteoppholdsareal Rolvsrud

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 Uteoppholdsareal Rolvsrud.pdf
19 Parkeringsskisse

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 Parkeringsskisse.pdf
20 Varianter gate langs hovedbane

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 Varianter gate langs hovedbane.pdf
21 Langs Garchinggata_sept 18

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 Langs Garchinggata_sept 18.pdf
22 Planbeskrivelse

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22 Planbeskrivelse.pdf
23 Detaljreguleringsplan 2016-4 Rolvsrud idrettspark

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23 Detaljreguleringsplan 2016-4 Rolvsrud idrettspark - 2. gangs behandling.pdf
Meding om vedtak

02.07.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Meding om vedtak.pdf