Lørenskog videregående skole
Tittel Publisert Type
01 Detaljreguleringsplan 2017-2, Lørenskog videregående skole - 2

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Detaljreguleringsplan 2017-2, Lørenskog videregående skole - 2. gangs behandling (1322298).pdf
02 Plankart - Lørenskog videregående skole

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Plankart - Lørenskog videregående skole.pdf
03 Planbestemmelser - Lørenskog videregående skole (1322299)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Planbestemmelser - Lørenskog videregående skole (1322299).pdf
04 Planbeskrivelse - Lørenskog videregående skole (1322300)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Planbeskrivelse - Lørenskog videregående skole (1322300).pdf
05 Illustrasjoner - Lørenskog videregående skole (1322290)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjoner - Lørenskog videregående skole (1322290).pdf
06 ROS-analyse - Lørenskog videregående skole (1322291)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 ROS-analyse - Lørenskog videregående skole (1322291).pdf
07 Støyvurdering - Lørenskog videregående skole (1322292)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Støyvurdering - Lørenskog videregående skole (1322292).pdf
08 Geoteknisk notat - Lørenskog videregående skole (1322293)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Geoteknisk notat - Lørenskog videregående skole (1322293).pdf
09 Trafikkanalyse - Lørenskog videregående skole (1322294)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Trafikkanalyse - Lørenskog videregående skole (1322294).pdf
10 VA rammeplan - Lørenskog videregående skole (1322295)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 VA rammeplan - Lørenskog videregående skole (1322295).pdf
11 Notat om luftkvalitet Lørenskog videregående skole 2017-2 (1249913) (1322296)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Notat om luftkvalitet Lørenskog videregående skole 2017-2 (1249913) (1322296).pdf
12 Vurdering ift naturmangfoldsloven Lørenskog videregående skole 2017-2 (1249912) (1322297)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Vurdering ift naturmangfoldsloven Lørenskog videregående skole 2017-2 (1249912) (1322297).pdf
13 Orientering om reglene for klageadgang (1322251)

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Orientering om reglene for klageadgang (1322251).pdf
Annonse

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Annonse.pdf
Brev - Melding om vedtak

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev - Melding om vedtak.pdf