Fjellhamar skole
Tittel Publisert Type
01 Detaljreguleringsplan

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Detaljreguleringsplan.pdf
02 Plankart

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Plankart.pdf
03 Bestemmleser

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Bestemmleser.pdf
04 Planbeskrivelse

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Planbeskrivelse.pdf
05 Illustrasjonsplan

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjonsplan.pdf
06 3D illustrasjon

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 3D illustrasjon.pdf
07 Snitt bygg

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Snitt bygg.pdf
08 Funksjonsdiagrammer

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Funksjonsdiagrammer.pdf
09 Sol og skyggestudier

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Sol og skyggestudier.pdf
10 Uteoppholdsareal

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Uteoppholdsareal.pdf
11 Landskapsrom

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Landskapsrom.pdf
12 Soneplan

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Soneplan.pdf
13 ROS-analyse

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 ROS-analyse.pdf
14 Premissnotat Landskap

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Premissnotat Landskap.pdf
15 Geoteknisk datarapport

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Geoteknisk datarapport.pdf
16 Områdestabilitet

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 Områdestabilitet.pdf
17 Gangkulvert under jernbanen innledene geotekniske vurderinger

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 Gangkulvert under jernbanen innledene geotekniske vurderinger.pdf
18 Forurenset grunn

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 Forurenset grunn.pdf
19 Vurdering av naturmangfold

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 Vurdering av naturmangfold.pdf
20 Premissnotat VA og OV

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 Premissnotat VA og OV.pdf
21 VA-plan eksisterende

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 VA-plan eksisterende.pdf
22 VA-plan

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22 VA-plan.pdf
23 OV+Avrenning

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23 OV+Avrenning.pdf
24 Snitt flomveg

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24 Snitt flomveg.pdf
25 Trafikkanalyse

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25 Trafikkanalyse.pdf
26 Harde og permeable flater

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 26 Harde og permeable flater.pdf
27 Eksisterende og ny grønnstruktur

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27 Eksisterende og ny grønnstruktur.pdf
28 Sykkel P-adkomst for gående og syklende

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28 Sykkel P-adkomst for gående og syklende.pdf
29 Støyberegninger

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29 Støyberegninger.pdf
30 Orientering om klageadgang

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 30 Orientering om klageadgang.pdf
Annonse

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Annonse.pdf