Losby gods
Tittel Publisert Type
00 Planbeskrivelse

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Planbeskrivelse.pdf
01 Plankart

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart.pdf
02 Planbestemmelser

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Planbestemmelser.pdf
03 Saksfremlegg 1

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Saksfremlegg 1. gangs behandling.pdf
04 Illustrasjoner og snitt

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Illustrasjoner og snitt.pdf
05 ROS-analyse

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 ROS-analyse.pdf
06 Sol- skyggediagram

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Sol- skyggediagram.pdf
07 Geoteknisk rapport

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Geoteknisk rapport.pdf
08 Naturmangfoldsrapport

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Naturmangfoldsrapport.pdf
09 Notat overvannshåndtering

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Notat overvannshåndtering.pdf
10 Notat trafikkvurdering

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Notat trafikkvurdering.pdf
11 Alternativer for utvidelse av Losby Gods

03.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Alternativer for utvidelse av Losby Gods.pdf