Losby gods
Tittel Publisert Type
00_Planbeskrivelse

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00_Planbeskrivelse.pdf
01_Detaljreguleringsplan

02.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01_Detaljreguleringsplan.pdf
02_Planbestemmelser

06.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02_Planbestemmelser.pdf
03_Saksframlegg_Vedtak

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03_Saksframlegg_Vedtak.pdf
04_Illustrasjoner og snitt

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04_Illustrasjoner og snitt.pdf
05_ROS-analyse

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05_ROS-analyse.pdf
06_Sol- og skyggediagram

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06_Sol- og skyggediagram.pdf
07_Geoteknisk rapport

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07_Geoteknisk rapport.pdf
08_Naturmangfoldsrapport

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08_Naturmangfoldsrapport.pdf
09_Notat overvannshåndtering

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_Notat overvannshåndtering.pdf
10_Notat trafikkvurdering

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_Notat trafikkvurdering.pdf
11_Alternativer for utvidelse av Losby Gods

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11_Alternativer for utvidelse av Losby Gods.pdf
12_Om overtakelse av fylkesvei til kommunal vei

29.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12_Om overtakelse av fylkesvei til kommunal vei.pdf
Melding om vedtak - detaljreguleringsplan 044 Losby Gods

06.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om vedtak - detaljreguleringsplan 044 Losby Gods (L)(1586971).pdf