Losbyveien g-s vei
Tittel Publisert Type
00_Planbeskrivelse

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00_Planbeskrivelse.pdf
01_Plankart del 1

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01_Plankart del 1.pdf
02_Plankart del 2

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02_Plankart del 2.pdf
03_Plankart del 3

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03_Plankart del 3.pdf
04_Plankart del 4

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04_Plankart del 4.pdf
05_Plankart del 5

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05_Plankart del 5.pdf
06_Planbestemmelser

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06_Planbestemmelser.pdf
07_Saksfremlegg vedtak

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07_Saksfremlegg vedtak.pdf
08_Vedlegg 1 Redegjørelse for trasevalg Cowi 2013

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08_Vedlegg 1 Redegjørelse for trasevalg Cowi 2013.pdf
09_Vedlegg 2 Konseptvalgutredning Lørenskog kommune 2015

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_Vedlegg 2 Konseptvalgutredning Lørenskog kommune 2015.pdf
10_Vedlegg 3 Notat Vurdering av muligheten for å minimere inngrep i dyrka mark Norconsult 2018

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_Vedlegg 3 Notat Vurdering av muligheten for å minimere inngrep i dyrka mark Norconsult 2018.pdf
11_Vedlegg 4 Notat Vurdering av løsninger for å redusere inngrep i dyrka mark Norconsult_2020

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11_Vedlegg 4 Notat Vurdering av løsninger for å redusere inngrep i dyrka mark Norconsult_2020.pdf
12_Vedlegg 5 Trafikksikkerhetsrapport Losbyveien Norconsult_2020

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12_Vedlegg 5 Trafikksikkerhetsrapport Losbyveien Norconsult_2020.pdf
13_Vedlegg 6 Arkeologisk registrering Akershus fylkeskommune 2014

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13_Vedlegg 6 Arkeologisk registrering Akershus fylkeskommune 2014.pdf
14_Vedlegg 7 Utredning av naturmangfold Cowi_2015

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14_Vedlegg 7 Utredning av naturmangfold Cowi_2015.pdf
15_Vedlegg 8 Grinderud skogsdam Naturfaglig konsulenttjeneste 2014

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15_Vedlegg 8 Grinderud skogsdam Naturfaglig konsulenttjeneste 2014.pdf
16_Vedlegg 9 Tilleggsvurdering Grinderud skogsdam Naturfaglig konsulenttjeneste 2017

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_Vedlegg 9 Tilleggsvurdering Grinderud skogsdam Naturfaglig konsulenttjeneste 2017.pdf
17_Vedlegg 10 Geotekniske grunnundersøkelser Cowi 2014

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17_Vedlegg 10 Geotekniske grunnundersøkelser Cowi 2014.pdf
18_Vedlegg 11 Støyutredning UnionConsult 2015

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18_Vedlegg 11 Støyutredning UnionConsult 2015.pdf
19_Vedlegg 12 Notat Vurdering av rulleski Losbyveien Norconsult 2020

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_Vedlegg 12 Notat Vurdering av rulleski Losbyveien Norconsult 2020.pdf
20_Vedlegg 13 ROS-analyse

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20_Vedlegg 13 ROS-analyse.pdf
21_Vedlegg 14 Uttalelse fra Regionkontor Landbruk - driftsavkjørsler ved Ruud gård

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21_Vedlegg 14 Uttalelse fra Regionkontor Landbruk - driftsavkjørsler ved Ruud gård.pdf
22_Vedlegg 15 Notat Universell utforming

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22_Vedlegg 15 Notat Universell utforming.pdf
23_Annonse

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23_Annonse.pdf