Benterud skole
Tittel Publisert Type
00 Planbeskrivelse

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Planbeskrivelse.pdf
01 Plankart

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart.pdf
02 Reguleringsbestemmelser

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Reguleringsbestemmelser.pdf
03 Områderegulering 2019-2, Benterud skole - utvidelse, 1. gangs behandling

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Områderegulering 2019-2, Benterud skole - utvidelse, 1. gangs behandling.pdf
04 Illustrasjoner

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Illustrasjoner.pdf
05 Illustrasjonsplan fase 1

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjonsplan fase 1.pdf
06_Illustrasjonsplan fase 2

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06_Illustrasjonsplan fase 2.pdf
07 Trafikkutredning

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Trafikkutredning.pdf
08 Støyutredning

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Støyutredning.pdf
09 ROS-analyse

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 ROS-analyse.pdf
10 Luftforurensing notat

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Luftforurensing notat.pdf
11 Forurenset grunn notat

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Forurenset grunn notat.pdf
12 Sol-skygge eksisterende

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Sol-skygge eksisterende.pdf
13 Sol-skygge fase 1

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Sol-skygge fase 1.pdf
14 Sol-skygge fase 2

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Sol-skygge fase 2.pdf
15 Renovasjonsteknisk notat

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Renovasjonsteknisk notat.pdf
16 VAO rammeplan

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 VAO rammeplan.pdf
17 VAO Tegninger

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 VAO Tegninger.pdf
18 Vurdering områdestabilitet

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 Vurdering områdestabilitet.pdf
19 Faktaark

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 Faktaark.pdf
Annonse

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Annonse.pdf
Offentlig ettersyn brev

22.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Offentlig ettersyn brev.pdf