Røykas-nordre del, endring
Tittel Publisert Type
Brev

02.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev.pdf
Plankart.pdf

05.07.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart(17).pdf
Saksframlegg.pdf

05.07.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg(17).pdf
Særutskrift av møtebok.pdf

05.07.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Særutskrift av møtebok.pdf
Vedlegg_1 Mindre endring.pdf

05.07.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_1 Mindre endring(1).pdf
Vedlegg_2 Eksisterende regulering.pdf

05.07.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_2 Eksisterende regulering(1).pdf
Vedlegg_3 Originalt reguleringskart.pdf

05.07.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_3 Originalt reguleringskart(1).pdf