Kommuneplan 2015-2026
Tittel Publisert Type
Avkjørsler.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avkjørsler_30000(1).pdf
Del 1 Mål og handling

26.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Del 1 Mål og handling.pdf
Del 2 Kommuneplankart

06.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Del 2 Kommuneplankart.pdf
Del 3 Planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer

14.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommuneplanbestemmelser.pdf
Del 4 Bakgrunn rammebetingelser og konsekvensutredning

26.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Del 4 Bakgrunn rammebetingelser og konsekvensutredning.pdf
Fjernvarme.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fjernvarme_25000(2).pdf
Gangveier-turveier.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gangveier-turveier_20000(2).pdf
Grønnstruktur.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grønnstruktur_20000(1).pdf
Hensynssoner.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hensynssoner_20000_revidert.pdf
Lysløyper i Marka.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lysløyper i Marka_20000(1).pdf
Retningslinjeområde_Fjellhamar.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjeområde_Fjellhamar(1).pdf
Retningslinjeområde_Nordbyhagen.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjeområde_Nordbyhagen(1).pdf
Retningslinjeområde_Sentrum.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjeområde_Sentrum(1).pdf
Retningslinjeområde_Visperud.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjeområde_Visperud(1).pdf
Retningslinjeområde_Ødegården.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjeområde_Ødegården.pdf
Støysoner.pdf

30.06.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støysoner_20000(1).pdf