Skårersletta 50
Tittel Publisert Type
00 Saksframlegg

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Saksframlegg.pdf
01 Forslag til plankart alternativ 1 - ikke vedtatt

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Forslag til plankart alternativ 1 - ikke vedtatt.pdf
02 030_Vedtatt plankart

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 030_Vedtatt plankart.pdf
03 030_Bestemmelser

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 030_Bestemmelser.pdf
04 Oversiktskart

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Oversiktskart(1).pdf
05 Illustrasjonsplan alternativ 1

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjonsplan alternativ 1.pdf
06 Illustrasjonsplan alternativ 2

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Illustrasjonsplan alternativ 2.pdf
07 Snitt

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Snitt.pdf
08 Perspektiver alternativ 1

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Perspektiver alternativ 1.pdf
09 Perspektiver alternativ 2

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Perspektiver alternativ 2.pdf
10 Solstudie alternativ 1

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Solstudie alternativ 1.pdf
11 Solstudie alternativ 2

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Solstudie alternativ 2.pdf
12 ROS-analyse

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 ROS-analyse.pdf
13 Støyutredning

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Støyutredning.pdf
14 Trafikknotat

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Trafikknotat.pdf
15 Geoteknisk vurdering

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Geoteknisk vurdering.pdf
16 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan.pdf
17 Gjeldende bestemmelser, reguleringsplan

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 Gjeldende bestemmelser, reguleringsplan.pdf
18 Gjeldende bestemmelser, bebyggelsesplan

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 Gjeldende bestemmelser, bebyggelsesplan.pdf
Brev - melding om vedtak

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev - melding om vedtak.pdf
Orientering om klageadgang

18.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Orientering om klageadgang(3).pdf