Kommunedelplaner
Tittel Publisert Type
Handlingsplan knyttet til temaplan klima og energi for 2017-2026

23.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan knyttet til temaplan klima og energi for 2017-2026.pdf
Kulturminnevernplan - Del I

Kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune

23.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturminnevernplan del I.pdf
Kulturminnevernplan - Del II

Kommunedelplan for bevaring og forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Lørenskog kommune Bakgrunnsdokument

23.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturminnevernplan del II.pdf
Områdenavn lørenskog

Tekstdelen til områdenavn iLørenskog kommune

23.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Omraadenavn Loerenskog 03.02.10.pdf
Områdenavn Lørenskog kart kommunen

23.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Omraadenavn Loerenskog kart kommunen.pdf
Områdenavn Lørenskog kart sentralt

23.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Omraadenavn Loerenskog kart sentralt.pdf
Temaplan klima og energi, del 1

23.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temaplan klima og energi, del 1, vedtatt og datert 15. mars 2017.pdf
Temaplan klima og energi, del 2

23.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temaplan klima og energi, del 2, datert 26.01.2017.pdf
Temaplan landbruk

23.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temaplan landbruk.pdf